Koolielu

Huvitegevus


Pärast tunde on kõikidel õpilastel võimalik osaleda erinevates huvitundides ja/või huvikoolides. Nii lapsevanema kui õpilase kohustus on jälgida, et õppetööle kuluv aeg ning hõivatus huviringide ja huvikoolidega, jätaks piisavalt puhke- ja mänguaega.

Septembris tutvustatakse Kärdla Kooli õpilastele kooli poolt pakutavaid huvitunde, mis alustavad tegevust üldjuhul septembrikuu teises pooles. Huvitundides osalemiseks tuleb lapsevanemal laps registreerida huvitundi huvihariduse registris. Eraldi avaldust täitma ei pea. Juhend selle jaoks on leitav siit

Huvitundides osalemine on vabatahtlik. Vastavalt materiaalsetele ja inimressurssidele võib õppeaasta keskel tulla huvitundide valikusse või toimumisaegadesse muudatusi.

2022/2023 õppeaastal pakub Kärdla Kool järgmisi huvitunde:

Mudilaskoor (2. - 4. klass); õpetaja Raili Kaibald
Lastekoor (5.- 9. klass); õpetaja Raili Kaibald
Robootika (1.- 4. klass); õpetaja Tarvo Malk
Unicorns (4. klasside tüdrukud); õpetaja Tarvo Malk
Robootika (5.- 9. klass); õpetaja Tarvo Malk
Poistekoor (1.-9. klass); õpetaja Ulvi Tamm
Solistid (3.-9. klass); õpetaja Ulvi Tamm 
SPORT koolis: orienteerumine, purjetamine, korvpall (1.-2. klass); treenerid Elo Saue, Risto Merimaa, Anni Rätsep
Keraamika (1. - 4. klass); õpetaja Sulev Loopalu
Keraamika (5.-9. klass); õpetaja Sulev Loopalu
Ettevõtlikkus (4.- 6. klass); õpetaja Stiina Kütt
Minifirma (7. - 9. klass); õpetaja Stiina Kütt
Liiklusõpetus (3. klassid); õpetaja Kädu Aasma
 

Huvitundide ajad on kirjas tunniplaanis.

Ettepanekuid uuteks algatusteks, huvitundideks, õppekäikudeks ja koostööprojektideks saavad teha nii lapsevanemad, õpilased, õpetajad, teised koolitöötajad kui kogukonna liikmed laiemalt kooli juhtkonnale kogu õppeaasta kestel.


Pärast tunde on kõikidel õpilastel võimalik osaleda erinevates huvitundides ja/või huvikoolides. Nii lapsevanema kui õpilase kohustus on jälgida, et õppetööle kuluv aeg ning hõivatus huviringide ja huvikoolidega, jätaks piisavalt puhke- ja mänguaega.

Septembris tutvustatakse Kärdla Kooli õpilastele kooli poolt pakutavaid huvitunde, mis alustavad tegevust üldjuhul septembrikuu teises pooles. Huvitundides osalemiseks tuleb lapsevanemal laps registreerida huvitundi huvihariduse registris. Eraldi avaldust täitma ei pea. Juhend selle jaoks on leitav siit


Huvitundides osalemine on vabatahtlik. Vastavalt materiaalsetele ja inimressurssidele võib õppeaasta keskel tulla huvitundide valikusse või toimumisaegadesse muudatusi.

2022/2023 õppeaastal pakub Kärdla Kool järgmisi huvitunde:

Mudilaskoor (2. - 4. klass); õpetaja Raili Kaibald
Lastekoor (5.- 9. klass); õpetaja Raili Kaibald
Robootika (1.- 4. klass); õpetaja Tarvo Malk
Unicorns (4. klasside tüdrukud); õpetaja Tarvo Malk
Robootika (5.- 9. klass); õpetaja Tarvo Malk
Poistekoor (1.-9. klass); õpetaja Ulvi Tamm
Solistid (3.-9. klass); õpetaja Ulvi Tamm 
SPORT koolis: orienteerumine, purjetamine, korvpall (1.-2. klass); treenerid Elo Saue, Risto Merimaa, Anni Rätsep
Keraamika (1. - 4. klass); õpetaja Sulev Loopalu
Keraamika (5.-9. klass); õpetaja Sulev Loopalu
Ettevõtlikkus (4.- 6. klass); õpetaja Stiina Kütt
Minifirma (7. - 9. klass); õpetaja Stiina Kütt
Liiklusõpetus (3. klassid); õpetaja Kädu Aasma
 

Huvitundide ajad on kirjas tunniplaanis.

Ettepanekuid uuteks algatusteks, huvitundideks, õppekäikudeks ja koostööprojektideks saavad teha nii lapsevanemad, õpilased, õpetajad, teised koolitöötajad kui kogukonna liikmed laiemalt kooli juhtkonnale kogu õppeaasta kestel.

Mudilaskoor (Raili Kaibald)

Toimumispäevad: T ja N 13.55-14.40

Koolitaja: Raili Kaibald

Ruum: Muusikaklass (ruum nr 4)

Sihtgrupp: 2. - 4. klassid

Kärdla Põhikoolis tegutseb lauluhuvilisi lapsi ühendav mudilaskoor, kus tähelepanu suunatakse motiveeritud ja õpihimulise laululapse kujunemisele.

Põhikoosseisus laulavad 2.-4. klassi lapsed.
Koori põhitegevuseks on lisaks laulmisele oskuslik muusika kuulamine ja muusikalise kirjaoskuse arendamine, muusikalooga tutvumine ja kontsertide külastamine.
Tegeletakse hääle kõlavuse, ilmekuse ja individuaalsete omadustega. Laulmise aluseks on eakohane repertuaar.
Mudilaskoor pakub erinevaid esinemisvõimalusi ja -kogemusi, annab ühtekuuluvustunde ning arendab oluliselt esinemisjulgust.
 
 

Raili Kaibald