Õppetöö

Tunniplaan


Kärdla Põhikooli tunniplaanis kasutatavad lühendid

Põhiained
eesti keel – EK
inglise keel (A võõrkeel) – IK
vene keel (B võõrkeel) – VK
matemaatika – MAT
loodusõpetus – LÕ
kunst ja tööõpetus - K&T
kehaline kasvatus – KK
inimeseõpetus – IÕ
muusika – MU
kirjandus – KIR
ajalugu – AJA
ühiskonnaõpetus – ÜÕ
kunstiõpetus – KuÕ
töö- ja tehnoloogiaõpetus – T&T
käsitöö ja kodundus – K&K
geograafia – GEO
bioloogia – BIO
füüsika – F
keemia – KE
digitund - DT
kunst ja käeline tegevus - Ku&Kt
elu- ja toimetulekuõpe - E&T
tööõpe - TÕ

Teised õppetööga seotud tunnid
klassitund - KLT
rütmika - R
informaatika - INF
Hiiumaa loodus ja pärimus - HLP
loovtöö koostamine - LK
ettevõtlusõpetus - EÕ
karjääriõpetus - KaÕ
loovus - LOOV
õpituba - ÕT
matemaatika õpituba - MÕT
pikapäevarühm - PPR
tugispetsialistiga kohtumine - TK

Huvitunnid
mudilaskoor - MUK
lastekoor - LAK
poistekoor – POK
robootika - ROB
Unicorns - UNI
liiklusõpetus - LiÕ
SPORT kooli - SpK
keraamika - KER
ettevõtlikkuse huvitund - EVH
minifirma huvitund - MFH

Ruumid
Nukuteater
Nukuteatri klassiruum - NTK
Nukuteatri II korruse saal - NTS
Mängudemaja
Mängudemaja klass nr 1 - MM1
Mängudemaja klass nr 2 - MM2
Tööõpetusemaja
Tööõpetusemaja puidutöö - TÕP
Tööõpetusemaja klass nr 1 - TÕ1
Tööõpetusemaja klass nr 2 - TÕ2
Muusikakool
Muusikakooli klass nr 1 - MK1
Muusikakooli klass nr 2 - MK2
Muusikakooli klass nr 4 - MK4
Muusikakooli klass nr 5 - MK5
Muusikakooli klass nr 6 - MK6
Muusikakooli klass nr 10 - MK10
Hiiumaa Gümnaasium
Hiiumaa Gümnaasiumi 1. korruse muusikaklass -H112
Hiiumaa gümnaasiumi 3. korruse labor - H313
HUPS
HUPSi maja õppeklass nr 1 - HUPS1
HUPSi maja õppeklass nr 2 - HUPS2
Käsitöömaja
Käsitöömaja õppeklass - KäMõp
Käsitöömaja õmblusklass - KäMõm
Teabemaja
Kunstiklass - TK
Arvutiklass - TA
Videoklass - TV
Raamatukogu - TR
Teabemaja väikeklass nr 1 - TM1
Teabemaja väikeklass nr 2 - TM2
Kultuurimaja
Kultuurimaja õppeklass - KuMÕ
Kultuurimaja kunstiklass - KuMK
Hiiumaa Spordikeskus - SK1, SK2, SK3
Vabaduse õppehoone - VÕ
Õpilaskodu - ÕK

Kärdla Põhikooli tunniplaanis kasutatavad lühendid

Põhiained
eesti keel – EK
inglise keel (A võõrkeel) – IK
vene keel (B võõrkeel) – VK
matemaatika – MAT
loodusõpetus – LÕ
kunst ja tööõpetus - K&T
kehaline kasvatus – KK
inimeseõpetus – IÕ
muusika – MU
kirjandus – KIR
ajalugu – AJA
ühiskonnaõpetus – ÜÕ
kunstiõpetus – KuÕ
töö- ja tehnoloogiaõpetus – T&T
käsitöö ja kodundus – K&K
geograafia – GEO
bioloogia – BIO
füüsika – F
keemia – KE
digitund - DT
kunst ja käeline tegevus - Ku&Kt
elu- ja toimetulekuõpe - E&T
tööõpe - TÕ


Teised õppetööga seotud tunnid
klassitund - KLT
rütmika - R
informaatika - INF
Hiiumaa loodus ja pärimus - HLP
loovtöö koostamine - LK
ettevõtlusõpetus - EÕ
karjääriõpetus - KaÕ
loovus - LOOV
õpituba - ÕT
matemaatika õpituba - MÕT
pikapäevarühm - PPR
tugispetsialistiga kohtumine - TK

Huvitunnid
mudilaskoor - MUK
lastekoor - LAK
poistekoor – POK
robootika - ROB
Unicorns - UNI
liiklusõpetus - LiÕ
SPORT kooli - SpK
keraamika - KER
ettevõtlikkuse huvitund - EVH
minifirma huvitund - MFH

Ruumid
Nukuteater
Nukuteatri klassiruum - NTK
Nukuteatri II korruse saal - NTS
Mängudemaja
Mängudemaja klass nr 1 - MM1
Mängudemaja klass nr 2 - MM2
Tööõpetusemaja
Tööõpetusemaja puidutöö - TÕP
Tööõpetusemaja klass nr 1 - TÕ1
Tööõpetusemaja klass nr 2 - TÕ2
Muusikakool
Muusikakooli klass nr 1 - MK1
Muusikakooli klass nr 2 - MK2
Muusikakooli klass nr 4 - MK4
Muusikakooli klass nr 5 - MK5
Muusikakooli klass nr 6 - MK6
Muusikakooli klass nr 10 - MK10
Hiiumaa Gümnaasium
Hiiumaa Gümnaasiumi 1. korruse muusikaklass -H112
Hiiumaa gümnaasiumi 3. korruse labor - H313
HUPS
HUPSi maja õppeklass nr 1 - HUPS1
HUPSi maja õppeklass nr 2 - HUPS2
Käsitöömaja
Käsitöömaja õppeklass - KäMõp
Käsitöömaja õmblusklass - KäMõm
Teabemaja
Kunstiklass - TK
Arvutiklass - TA
Videoklass - TV
Raamatukogu - TR
Teabemaja väikeklass nr 1 - TM1
Teabemaja väikeklass nr 2 - TM2
Kultuurimaja
Kultuurimaja õppeklass - KuMÕ
Kultuurimaja kunstiklass - KuMK
Hiiumaa Spordikeskus - SK1, SK2, SK3
Vabaduse õppehoone - VÕ
Õpilaskodu - ÕK