Õppetöö

Tunniplaan


Kärdla Kooli tunniplaanis kasutatavad lühendid:

eesti keel – EK
inglise keel (A võõrkeel) – IK
vene keel (B võõrkeel) – VK
matemaatika – MAT
loodusõpetus – LÕ
kunst ja tööõpetus - K&T
kehaline kasvatus – KK
inimeseõpetus – IÕ
muusika – MU
kirjandus – KIR
ajalugu – AJA
ühiskonnaõpetus – ÜÕ
kunstiõpetus – KuÕ
töö- ja tehnoloogiaõpetus – T&T
käsitöö ja kodundus – K&K
geograafia – GEO
bioloogia – BIO
füüsika – F
keemia – KE
klassitund - KLT
digitund - DT
kunst ja käeline tegevus - Ku&Kt
elu- ja toimetulekuõpe - E&T
tööõpe - TÕ
rütmika - R
informaatika - INF
Hiiumaa loodus ja pärimus - HLP
loovtöö koostamine - LK
ettevõtlusõpetus - EÕ
karjääriõpetus - KaÕ
loovus - LOOV
õpituba - ÕT
matemaatika õpituba - MÕT
pikapäevarühm - PPR
tugispetsialistiga kohtumine - TK
ettevalmistuskoor - EVK
mudilaskoor - MUK
lastekoor - LAK
Unicorns - UNI
liiklusõpetus - LiÕ
tööõpetusemaja - TÕP

Kärdla Kooli tunniplaanis kasutatavad lühendid:


eesti keel – EK
inglise keel (A võõrkeel) – IK
vene keel (B võõrkeel) – VK
matemaatika – MAT
loodusõpetus – LÕ
kunst ja tööõpetus - K&T
kehaline kasvatus – KK
inimeseõpetus – IÕ
muusika – MU
kirjandus – KIR
ajalugu – AJA
ühiskonnaõpetus – ÜÕ
kunstiõpetus – KuÕ
töö- ja tehnoloogiaõpetus – T&T
käsitöö ja kodundus – K&K
geograafia – GEO
bioloogia – BIO
füüsika – F
keemia – KE
klassitund - KLT
digitund - DT
kunst ja käeline tegevus - Ku&Kt
elu- ja toimetulekuõpe - E&T
tööõpe - TÕ
rütmika - R
informaatika - INF
Hiiumaa loodus ja pärimus - HLP
loovtöö koostamine - LK
ettevõtlusõpetus - EÕ
karjääriõpetus - KaÕ
loovus - LOOV
õpituba - ÕT
matemaatika õpituba - MÕT
pikapäevarühm - PPR
tugispetsialistiga kohtumine - TK
ettevalmistuskoor - EVK
mudilaskoor - MUK
lastekoor - LAK
Unicorns - UNI
liiklusõpetus - LiÕ
tööõpetusemaja - TÕP