Õppetöö

Pikapäevarühm


Dokumendid

2020/2021 õppeaastal avame ühe pikapäevarühma (1. - 3. kl). Rühmas on maksimaalselt 24 õpilast. Rühm
on avatud E ruumis 6 ja T - N ruumis 2 vastavalt tunniplaanile.

Päevakava*

12:45 - 13:00 terviseamps ja liikumisvahetund (eelistatud õues)
13:00 - 13:40 koduste ülesannete täitmine, arendav tegevus
13:40 - 14:00 mängu- ja puhkepaus (eelistatuna õues)
14:00 - 14:40 koduste ülesannete täitmine, arendav tegevus
14:40 - 15:00 täiendav eine
15:00 - 15:30 vaba aja sisustamine, õpilaste saatmine koju
* Kolmapäeval alustab pikapäevarühm 13:50

Pikapäevarühma õpetaja suunab huviringides osalevad õpilased huviringidesse vastava huviringi
tegevuse toimumise ajaks.

Pikapäevarühma õpetajateks on Heli Tomson (E) ja Helen Tammeveski (T – N). Palun laste puudumisest
teada anda telefonile 53575727.

Küsimuste korral palume võtta ühendust õppealajuhatajaga (liisimaeumbaed@kardla.edu.ee)

 

 

Dokumendid

2020/2021 õppeaastal avame ühe pikapäevarühma (1. - 3. kl). Rühmas on maksimaalselt 24 õpilast. Rühm
on avatud E ruumis 6 ja T - N ruumis 2 vastavalt tunniplaanile.

Päevakava*

12:45 - 13:00 terviseamps ja liikumisvahetund (eelistatud õues)
13:00 - 13:40 koduste ülesannete täitmine, arendav tegevus
13:40 - 14:00 mängu- ja puhkepaus (eelistatuna õues)
14:00 - 14:40 koduste ülesannete täitmine, arendav tegevus
14:40 - 15:00 täiendav eine
15:00 - 15:30 vaba aja sisustamine, õpilaste saatmine koju
* Kolmapäeval alustab pikapäevarühm 13:50

Pikapäevarühma õpetaja suunab huviringides osalevad õpilased huviringidesse vastava huviringi
tegevuse toimumise ajaks.

Pikapäevarühma õpetajateks on Heli Tomson (E) ja Helen Tammeveski (T – N). Palun laste puudumisest
teada anda telefonile 53575727.

Küsimuste korral palume võtta ühendust õppealajuhatajaga (liisimaeumbaed@kardla.edu.ee)