Koolielu

Toitlustamine

HOMMIKUPUDER
Hommikupudru pakutakse kõikidele soovijatelele kell 8.45–9.55

LÕUNASÖÖK ja TERVISEAMPS
Perioodil 02. - 26. märts toimub hajutamise eesmärgil toitlustamine koolisööklas järgmistel aegadel:
Esimesel söögivahetunnil söövad 1. - 2. klassid
10:40 1 klass
10:50 2a klass
10:55 2b klass

Teisel söögivahetunnil söövad 3. - 4. klassid
11:45 4a klass
11:50 4b klass
11:55 3a klass
12:00 3b klass

Vajadusel ja kokkuleppel õpetajatega võib ühe söögivahetunni sees olla kellaajalisi nihkeid.

Laudadel on sildid, mis suunavad õpilasi istuma oma klassikaaslastega koos ja mitte segunema teiste õpilastega.

Õpilasi saadavad sööklas õpetajad.

PS. Tõhustatud ja eritoel olevad õpilased ning koolimajas kohapeal olevad õpiabirühmade õpilased söövad oma tavapärastel aegadel.

ÕHTUOODE
Õhtuoodet pakutakse pikapäevarühma õpilastele kell 14.40–15.30 ja vastavalt eelnevale kokkuleppele ka teistele õpilastele.

Söökla suletaksse E–N kell 15.30 ja R kell 14.00

* Hiiumaa Gümnaasiumi õpilastele pakutakse lõunasööki kell 12.05–12.30

Söökla palub nädal ette teatada, kui klass puudub koolist.

Söökla kodukord

- Õpilasi toitlustatakse sööklas kindlaks määratud kellaaegadel, muudel vahetundidel on tasuta koolitoidu söömine võimalik kokkuleppel söökla personaliga. 
- Kogu klassi puudumisest informeerib klassijuhataja majandusjuhatajat nädal aega ette, kogu kooli hõlmavatest üritustest informeerib personali majandusjuhataja. 
- Õpetajate toiduraha tasutakse üks kord kuus ülekandega kooli arvele. 
- Õpilase puudumisest informeerib majandusjuhatajat õpilane ise, lapsevanem või hooldaja. 
- Söökla kontaktid: koolitoit [at] kardla.edu.ee, tel: 46 32 209, majandusjuhataja: andrekroon [at] kardla.edu.ee, tel: 4632208 
- Kärdla Põhikooli koolipere järgib nii kooli sööklas kui kõigis muudes kooliruumides kombeid, mis ei tekita ebameeldivusi inimestele tema ümber ega kahjusta kooli vara 
- Õpilased ei vii toitu sööklast välja söökla personali loata.

HOMMIKUPUDER
Hommikupudru pakutakse kõikidele soovijatelele kell 8.45–9.55

LÕUNASÖÖK ja TERVISEAMPS
Perioodil 02. - 26. märts toimub hajutamise eesmärgil toitlustamine koolisööklas järgmistel aegadel:
Esimesel söögivahetunnil söövad 1. - 2. klassid
10:40 1 klass
10:50 2a klass
10:55 2b klass

Teisel söögivahetunnil söövad 3. - 4. klassid
11:45 4a klass
11:50 4b klass
11:55 3a klass
12:00 3b klass

Vajadusel ja kokkuleppel õpetajatega võib ühe söögivahetunni sees olla kellaajalisi nihkeid.

Laudadel on sildid, mis suunavad õpilasi istuma oma klassikaaslastega koos ja mitte segunema teiste õpilastega.

Õpilasi saadavad sööklas õpetajad.

PS. Tõhustatud ja eritoel olevad õpilased ning koolimajas kohapeal olevad õpiabirühmade õpilased söövad oma tavapärastel aegadel.

ÕHTUOODE
Õhtuoodet pakutakse pikapäevarühma õpilastele kell 14.40–15.30 ja vastavalt eelnevale kokkuleppele ka teistele õpilastele.

Söökla suletaksse E–N kell 15.30 ja R kell 14.00

* Hiiumaa Gümnaasiumi õpilastele pakutakse lõunasööki kell 12.05–12.30

Söökla palub nädal ette teatada, kui klass puudub koolist.

Söökla kodukord

- Õpilasi toitlustatakse sööklas kindlaks määratud kellaaegadel, muudel vahetundidel on tasuta koolitoidu söömine võimalik kokkuleppel söökla personaliga. 
- Kogu klassi puudumisest informeerib klassijuhataja majandusjuhatajat nädal aega ette, kogu kooli hõlmavatest üritustest informeerib personali majandusjuhataja. 
- Õpetajate toiduraha tasutakse üks kord kuus ülekandega kooli arvele. 
- Õpilase puudumisest informeerib majandusjuhatajat õpilane ise, lapsevanem või hooldaja. 
- Söökla kontaktid: koolitoit [at] kardla.edu.ee, tel: 46 32 209, majandusjuhataja: andrekroon [at] kardla.edu.ee, tel: 4632208 
- Kärdla Põhikooli koolipere järgib nii kooli sööklas kui kõigis muudes kooliruumides kombeid, mis ei tekita ebameeldivusi inimestele tema ümber ega kahjusta kooli vara 
- Õpilased ei vii toitu sööklast välja söökla personali loata.