Koolielu

Toitlustamine

HOMMIKUPUDER
Hommikupudru pakutakse kõikidele soovijatelele kell 8.45–9.55

LÕUNASÖÖK ja TERVISEAMPS
1.-5. klassidel on lõunasöök kell 11.35–11.55 ja terviseampsu pakutakse kell 12.40–13.00
6.-9. klassidele pakutakse terviseampsu kell 11.35–11.55 ja lõunasöök on kell 12.40–13.00

ÕHTUOODE
Õhtuoodet pakutakse pikapäevarühma õpilastele kell 14.40–15.30 ja vastavalt eelnevale kokkuleppele ka teistele õpilastele.

Söökla suletaksse E–N kell 15.30 ja R kell 14.00

* Hiiumaa Gümnaasiumi õpilastele pakutakse lõunasööki kell 12.05–12.30

Söökla palub nädal ette teatada, kui klass puudub koolist.

Söökla kodukord

- Õpilasi toitlustatakse sööklas kindlaks määratud kellaaegadel, muudel vahetundidel on tasuta koolitoidu söömine võimalik kokkuleppel söökla personaliga. 
- Kogu klassi puudumisest informeerib klassijuhataja majandusjuhatajat nädal aega ette, kogu kooli hõlmavatest üritustest informeerib personali majandusjuhataja. 
- Õpetajate toiduraha tasutakse üks kord kuus ülekandega kooli arvele. 
- Õpilase puudumisest informeerib majandusjuhatajat õpilane ise, lapsevanem või hooldaja. 
- Söökla kontaktid: koolitoit [at] kardla.edu.ee, tel: 46 32 209, majandusjuhataja: andrekroon [at] kardla.edu.ee, tel: 4632208 
- Kärdla Põhikooli koolipere järgib nii kooli sööklas kui kõigis muudes kooliruumides kombeid, mis ei tekita ebameeldivusi inimestele tema ümber ega kahjusta kooli vara 
- Õpilased ei vii toitu sööklast välja söökla personali loata.

HOMMIKUPUDER
Hommikupudru pakutakse kõikidele soovijatelele kell 8.45–9.55

LÕUNASÖÖK ja TERVISEAMPS
1.-5. klassidel on lõunasöök kell 11.35–11.55 ja terviseampsu pakutakse kell 12.40–13.00
6.-9. klassidele pakutakse terviseampsu kell 11.35–11.55 ja lõunasöök on kell 12.40–13.00

ÕHTUOODE
Õhtuoodet pakutakse pikapäevarühma õpilastele kell 14.40–15.30 ja vastavalt eelnevale kokkuleppele ka teistele õpilastele.

Söökla suletaksse E–N kell 15.30 ja R kell 14.00

* Hiiumaa Gümnaasiumi õpilastele pakutakse lõunasööki kell 12.05–12.30

Söökla palub nädal ette teatada, kui klass puudub koolist.

Söökla kodukord

- Õpilasi toitlustatakse sööklas kindlaks määratud kellaaegadel, muudel vahetundidel on tasuta koolitoidu söömine võimalik kokkuleppel söökla personaliga. 
- Kogu klassi puudumisest informeerib klassijuhataja majandusjuhatajat nädal aega ette, kogu kooli hõlmavatest üritustest informeerib personali majandusjuhataja. 
- Õpetajate toiduraha tasutakse üks kord kuus ülekandega kooli arvele. 
- Õpilase puudumisest informeerib majandusjuhatajat õpilane ise, lapsevanem või hooldaja. 
- Söökla kontaktid: koolitoit [at] kardla.edu.ee, tel: 46 32 209, majandusjuhataja: andrekroon [at] kardla.edu.ee, tel: 4632208 
- Kärdla Põhikooli koolipere järgib nii kooli sööklas kui kõigis muudes kooliruumides kombeid, mis ei tekita ebameeldivusi inimestele tema ümber ega kahjusta kooli vara 
- Õpilased ei vii toitu sööklast välja söökla personali loata.