Õppetöö

Loovtööd


Kärdla Koolis sooritavad 8. klassi õpilased läbivatest teemadest lähtuva või õppeaineid lõimiva loovtöö, mille võib teha nii individuaalselt kui ka kollektiivselt. Täpsema teemavaliku teevad õpilased üldjuhul 7. klassi lõpuks klassijuhataja ja/või aineõpetaja juhendamisel. Loovtöö võib olla uurimus, kindla eesmärgi ja ulatusega terviklik projekt, ülekooliline sündmus, õpilasfirma, praktiline töö tehnoloogia valdkonnas või loovtöö kaunites kunstides. Loovtöö kaitsmine toimub 8. klassi kevadel. Vajadusel toimub lisakaitsmine 9. klassis. Loovtööd hinnatakse vastavalt loovtööde hindamisjuhendile.

Juhendid

Loovtöö kirjutamise juhend (sh loovtöö ülesehitus ja sisu)

Kirjalike tööde vormistamise juhend

Blogimise juhend

Kollokviumi esitluse juhend

Kärdla Kooli loovtööde hindamisleht

Loovtöö hinnanguleht

Loovtöö hinnanguleht (pdf versioon)

Tähtajad 2023/2024 õppeaastal

 • 12. oktoobriks on sõlmitud kokkulepe juhendajaga, alustatud kuupäevi kajastava veebipäevikuga/blogiga ning õpilane esitab klassijuhatajale nii huvipakkuva teema kui ka töö eesmärgi kirjelduse ja 8. klassi õpilane laadib Tera kausta üles veebipäeviku lingi (9. klassi õpilane saadab veebipäeviku lingi Stuudiumi Suhtluses loovtööde komisjoni liikmetele).

 • 28. novembril esitab õpilane juhendajale ja laadib Drive’i töö eesmärgi, meetodid, põhjenduse, miks ta selle teema valis, mis on peamised allikad ja millistest osadest tema töö koosneb. Need punktid on kollokviumi aluseks.

 • 24. jaanuaril on loovtööde kollokvium (hiljemalt 17. jaanuaril laadib õpilane esitluse Drive’i kausta).

 • 29. märtsiks esitab õpilane juhendajale loovtöö mustandi.

 • 30. aprilliks esitab juhendajale loovtöö puhtandi ja hinnangulehe.

 • 8. maiks esitab õpilane loovtöö puhtandi Drive’i kausta pdf-formaadis (selleks ettenähtud kohta) ja hinnangulehe Tera-kausta (selleks ettenähtud kohta).

 • 20. maiks laadib õpilane Drive’i kausta oma esitluse.

 • Loovtööde kaitsmised toimuvad 21. ja 22. mail.

Komisjoni liikmed:
Sirje Juurikas
Liisa Randmaa
Tiia Palmiste
Helis Roosimaa
Reet Sauer

Küsimuste korral võtta ühendust komisjoni esimehega (sirjejuurikas@kardla.edu.ee).

Kärdla Koolis sooritavad 8. klassi õpilased läbivatest teemadest lähtuva või õppeaineid lõimiva loovtöö, mille võib teha nii individuaalselt kui ka kollektiivselt. Täpsema teemavaliku teevad õpilased üldjuhul 7. klassi lõpuks klassijuhataja ja/või aineõpetaja juhendamisel. Loovtöö võib olla uurimus, kindla eesmärgi ja ulatusega terviklik projekt, ülekooliline sündmus, õpilasfirma, praktiline töö tehnoloogia valdkonnas või loovtöö kaunites kunstides. Loovtöö kaitsmine toimub 8. klassi kevadel. Vajadusel toimub lisakaitsmine 9. klassis. Loovtööd hinnatakse vastavalt loovtööde hindamisjuhendile.

Juhendid

Loovtöö kirjutamise juhend (sh loovtöö ülesehitus ja sisu)

Kirjalike tööde vormistamise juhend

Blogimise juhend

Kollokviumi esitluse juhend

Kärdla Kooli loovtööde hindamisleht

Loovtöö hinnanguleht

Loovtöö hinnanguleht (pdf versioon)

Tähtajad 2023/2024 õppeaastal

 • 12. oktoobriks on sõlmitud kokkulepe juhendajaga, alustatud kuupäevi kajastava veebipäevikuga/blogiga ning õpilane esitab klassijuhatajale nii huvipakkuva teema kui ka töö eesmärgi kirjelduse ja 8. klassi õpilane laadib Tera kausta üles veebipäeviku lingi (9. klassi õpilane saadab veebipäeviku lingi Stuudiumi Suhtluses loovtööde komisjoni liikmetele).

 • 28. novembril esitab õpilane juhendajale ja laadib Drive’i töö eesmärgi, meetodid, põhjenduse, miks ta selle teema valis, mis on peamised allikad ja millistest osadest tema töö koosneb. Need punktid on kollokviumi aluseks.

 • 24. jaanuaril on loovtööde kollokvium (hiljemalt 17. jaanuaril laadib õpilane esitluse Drive’i kausta).

 • 29. märtsiks esitab õpilane juhendajale loovtöö mustandi.

 • 30. aprilliks esitab juhendajale loovtöö puhtandi ja hinnangulehe.

 • 8. maiks esitab õpilane loovtöö puhtandi Drive’i kausta pdf-formaadis (selleks ettenähtud kohta) ja hinnangulehe Tera-kausta (selleks ettenähtud kohta).

 • 20. maiks laadib õpilane Drive’i kausta oma esitluse.

 • Loovtööde kaitsmised toimuvad 21. ja 22. mail.

Komisjoni liikmed:
Sirje Juurikas
Liisa Randmaa
Tiia Palmiste
Helis Roosimaa
Reet Sauer

Küsimuste korral võtta ühendust komisjoni esimehega (sirjejuurikas@kardla.edu.ee).