Õppetöö

Loovtööd


Kärdla Põhikoolis sooritavad 8. klassi õpilased läbivatest teemadest lähtuva või õppeaineid lõimiva loovtöö, mille võib teha nii individuaalselt kui ka kollektiivselt. Täpsema teemavaliku teevad õpilased üldjuhul 7. klassi lõpuks klassijuhataja ja/või aineõpetaja juhendamisel. Loovtöö võib olla uurimus, kindla eesmärgi ja ulatusega terviklik projekt, ülekooliline sündmus, õpilasfirma, praktiline töö tehnoloogia valdkonnas või loovtöö kaunites kunstides. Loovtöö kaitsmine toimub 8. klassi kevadel. Vajadusel toimub lisakaitsmine 9. klassis. Loovtööd hinnatakse mitteeristavalt (A-arvestatud; MA – mittearvestatud).

Juhendid

Loovtöö kirjutamise juhend (sh loovtöö ülesehitus ja sisu)

Kirjalike tööde vormistamise juhend 

Loovtöö hinnanguleht

Loovtöö hinnanguleht (pdf versioon)

Tähtajad 2021/2022 õppeaastal

03.11.21 kinnitatakse loovtööde juhendajad

oktoober 2021 – detsember 2021 tihe koostöö enda juhendajaga. 
Selle perioodi jooksul tuleb:
*sõnastada täpne teema ja töö eesmärk koostöös juhendajaga paika panna töö tegemise meetodid;
*soovituslik on valmis saada loovtöö praktiline osa;
* algust teha loovtöö teooria osa kirjutamisega.

12. jaanuaril 2021 toimub loovtööde kollokvium, mille raames õpilane tutvustab teemat, eesmärki, meetodeid ja annab ülevaate seni tehtud tööst. 

veebruar 2022  – mai 2022 Järjepidevalt lahendada loovtöö aluste õppeaine ülesandeid, mis toetavad loovtöö vormindamist (õpetaja Helis Roosimaa, helisroosimaa@kardla.edu.ee). Lisaks suhelda  jätkuvalt juhendajaga. 

29. märtsil esitada juhendajale loovtöö mustand

22. aprill esitada juhendajale loovtöö puhtand

09. mail esitada komisjonile loovtöö puhtand (drive’i)  ja loovtöö allkirjastatud hinnanguleht meiliaadressile liisimaeumbaed@kardla.edu.ee

30. mai – 03. juuni toimuvad loovtööde kaitsmised loovtöö aluste tundide ajal.

Komisjoni liikmed:
Liisi Mäeumbaed
Tiia Palmiste
Tiina Viisut
Sirje Soop
Regina Jõeleht
Helis Roosimaa 

Küsimuste korral võtta ühendust komisjoni esimehega (liisimaeumbaed@kardla.edu.ee, tel 513 5971)

 

Kärdla Põhikoolis sooritavad 8. klassi õpilased läbivatest teemadest lähtuva või õppeaineid lõimiva loovtöö, mille võib teha nii individuaalselt kui ka kollektiivselt. Täpsema teemavaliku teevad õpilased üldjuhul 7. klassi lõpuks klassijuhataja ja/või aineõpetaja juhendamisel. Loovtöö võib olla uurimus, kindla eesmärgi ja ulatusega terviklik projekt, ülekooliline sündmus, õpilasfirma, praktiline töö tehnoloogia valdkonnas või loovtöö kaunites kunstides. Loovtöö kaitsmine toimub 8. klassi kevadel. Vajadusel toimub lisakaitsmine 9. klassis. Loovtööd hinnatakse mitteeristavalt (A-arvestatud; MA – mittearvestatud).

Juhendid

Loovtöö kirjutamise juhend (sh loovtöö ülesehitus ja sisu)

Kirjalike tööde vormistamise juhend 

Loovtöö hinnanguleht

Loovtöö hinnanguleht (pdf versioon)

Tähtajad 2021/2022 õppeaastal

03.11.21 kinnitatakse loovtööde juhendajad

oktoober 2021 – detsember 2021 tihe koostöö enda juhendajaga. 
Selle perioodi jooksul tuleb:
*sõnastada täpne teema ja töö eesmärk koostöös juhendajaga paika panna töö tegemise meetodid;
*soovituslik on valmis saada loovtöö praktiline osa;
* algust teha loovtöö teooria osa kirjutamisega.

12. jaanuaril 2021 toimub loovtööde kollokvium, mille raames õpilane tutvustab teemat, eesmärki, meetodeid ja annab ülevaate seni tehtud tööst. 

veebruar 2022  – mai 2022 Järjepidevalt lahendada loovtöö aluste õppeaine ülesandeid, mis toetavad loovtöö vormindamist (õpetaja Helis Roosimaa, helisroosimaa@kardla.edu.ee). Lisaks suhelda  jätkuvalt juhendajaga. 

29. märtsil esitada juhendajale loovtöö mustand

22. aprill esitada juhendajale loovtöö puhtand

09. mail esitada komisjonile loovtöö puhtand (drive’i)  ja loovtöö allkirjastatud hinnanguleht meiliaadressile liisimaeumbaed@kardla.edu.ee

30. mai – 03. juuni toimuvad loovtööde kaitsmised loovtöö aluste tundide ajal.

Komisjoni liikmed:
Liisi Mäeumbaed
Tiia Palmiste
Tiina Viisut
Sirje Soop
Regina Jõeleht
Helis Roosimaa 

Küsimuste korral võtta ühendust komisjoni esimehega (liisimaeumbaed@kardla.edu.ee, tel 513 5971)