Õppetöö

Loovtööd


Kärdla Põhikoolis sooritavad 8. klassi õpilased läbivatest teemadest lähtuva või õppeaineid lõimiva loovtöö, mille võib teha nii individuaalselt kui ka kollektiivselt. Täpsema teemavaliku teevad õpilased üldjuhul 7. klassi lõpuks klassijuhataja ja/või aineõpetaja juhendamisel. Loovtöö võib olla uurimus, kindla eesmärgi ja ulatusega terviklik projekt, ülekooliline sündmus, õpilasfirma, praktiline töö tehnoloogia valdkonnas või loovtöö kaunites kunstides. Loovtöö kaitsmine toimub 8. klassi kevadel. Vajadusel toimub lisakaitsmine 9. klassis. Loovtööd hinnatakse mitteeristavalt (A-arvestatud; MA – mittearvestatud).

Juhendid

Loovtöö kirjutamise juhend (sh loovtöö ülesehitus ja sisu)

Kirjalike tööde vormistamise juhend

Loovtöö hinnanguleht

Loovtöö hinnanguleht (pdf versioon)

Tähtajad 2020/2021 õppeaastal

Järjepidevalt lahendada loovtöö aluste õppeaine ülesandeid, mis toetavad loovtöö koostamist (õpetaja Helis Roosimaa, helisroosimaa@kardla.edu.ee)

30. septembri seisuga kinnitatakse loovtööde juhendajad

22. jaanuaril toimub loovtööde kollokvium (õpilane tutvustab teemat, eesmärki, meetodeid ja annab ülevaate seni tehtud tööst)

8. veebruaril esitada juhendajale loovtöö mustand

8. märtsil esitada juhendajale loovtöö puhtand

5. aprillil esitada komisjonile loovtöö puhtand (drive-i)  ja loovtöö hinnanguleht meiliaadressile margitkagadze@kardla.edu.ee

5. mail toimub loovtööde kaitsmine ruumis 303 ajavahemikus 9 - 12

Komisjoni liikmed:
Margit Kagadze
Helis Roosimaa
Tiina Viisut

 

Küsimuste korral võtta ühendust direktoriga (margitkagadze@kardla.edu.ee, tel 534 74 137)

 

Kärdla Põhikoolis sooritavad 8. klassi õpilased läbivatest teemadest lähtuva või õppeaineid lõimiva loovtöö, mille võib teha nii individuaalselt kui ka kollektiivselt. Täpsema teemavaliku teevad õpilased üldjuhul 7. klassi lõpuks klassijuhataja ja/või aineõpetaja juhendamisel. Loovtöö võib olla uurimus, kindla eesmärgi ja ulatusega terviklik projekt, ülekooliline sündmus, õpilasfirma, praktiline töö tehnoloogia valdkonnas või loovtöö kaunites kunstides. Loovtöö kaitsmine toimub 8. klassi kevadel. Vajadusel toimub lisakaitsmine 9. klassis. Loovtööd hinnatakse mitteeristavalt (A-arvestatud; MA – mittearvestatud).

Juhendid

Loovtöö kirjutamise juhend (sh loovtöö ülesehitus ja sisu)

Kirjalike tööde vormistamise juhend

Loovtöö hinnanguleht

Loovtöö hinnanguleht (pdf versioon)

Tähtajad 2020/2021 õppeaastal

Järjepidevalt lahendada loovtöö aluste õppeaine ülesandeid, mis toetavad loovtöö koostamist (õpetaja Helis Roosimaa, helisroosimaa@kardla.edu.ee)

30. septembri seisuga kinnitatakse loovtööde juhendajad

22. jaanuaril toimub loovtööde kollokvium (õpilane tutvustab teemat, eesmärki, meetodeid ja annab ülevaate seni tehtud tööst)

8. veebruaril esitada juhendajale loovtöö mustand

8. märtsil esitada juhendajale loovtöö puhtand

5. aprillil esitada komisjonile loovtöö puhtand (drive-i)  ja loovtöö hinnanguleht meiliaadressile margitkagadze@kardla.edu.ee

5. mail toimub loovtööde kaitsmine ruumis 303 ajavahemikus 9 - 12

Komisjoni liikmed:
Margit Kagadze
Helis Roosimaa
Tiina Viisut

 

Küsimuste korral võtta ühendust direktoriga (margitkagadze@kardla.edu.ee, tel 534 74 137)