Õppetöö

Loovtööd


Kärdla Põhikoolis sooritavad 8. klassi õpilased läbivatest teemadest lähtuva või õppeaineid lõimiva loovtöö, mille võib teha nii individuaalselt kui ka kollektiivselt. Täpsema teemavaliku teevad õpilased üldjuhul 7. klassi lõpuks klassijuhataja ja/või aineõpetaja juhendamisel. Loovtöö võib olla uurimus, kindla eesmärgi ja ulatusega terviklik projekt, ülekooliline sündmus, õpilasfirma, praktiline töö tehnoloogia valdkonnas või loovtöö kaunites kunstides. Loovtöö kaitsmine toimub 8. klassi kevadel. Vajadusel toimub lisakaitsmine 9. klassis. Loovtööd hinnatakse mitteeristavalt (A-arvestatud; MA – mittearvestatud).

Juhendid

Loovtöö kirjutamise juhend (sh loovtöö ülesehitus ja sisu)

Kirjalike tööde vormistamise juhend 

Loovtöö hinnanguleht

Loovtöö hinnanguleht (pdf versioon)

Tähtajad 2022/2023 õppeaastal

 • 10. oktoobriks esitavad õpilased klassijuhatajale huvipakkuva teema ja töö eesmärgi kirjelduse.
 • 10.-21.10 kokkulepped juhendajaga ning loovtöö tegemise meetodite paika panemine. 
 • Oktoober-november praktilise osa ja teoreetilise osaga alustatud või midagi juba valmis (klassijuhatajad hoiavad teemat kogu aeg soojana, juhendaja suunab ja kontrollib)
 • 28.11 esitab õpilane töö eesmärgi, meetodid, põhjenduse miks antud teema valiti, mis on peamised allikad ja millistest osadest tema töö koosneb. Esitada nii Helisele, juhendaja kui ka klassijuhatajale.
 • 24.01 on loovtööde kollokvium (17.01 laeb õpilane esitluse drive kausta)
 • 31.03 loovtöö mustandi esitamine 
 • 21.04 loovtöö puhtandi ja hinnangulehe esitamine juhendajale
 • 25.04 juhendaja esitab loovtöö puhtandi ja hinnangulehe komisjonile (drive)
 • Loovtööde esitlemised toimuvad 10.05 (8.a klass) ja 11.05 (8.b ja a järelkaitsmine).

Komisjoni liikmed:
Eliisa Liias
Liisa Randmaa
Tiia Palmiste
Tiina Viisut
Stiina Kütt
Helis Roosimaa

Küsimuste korral võtta ühendust komisjoni esimehega (eliisaliias@kardla.edu.ee)

 

Kärdla Põhikoolis sooritavad 8. klassi õpilased läbivatest teemadest lähtuva või õppeaineid lõimiva loovtöö, mille võib teha nii individuaalselt kui ka kollektiivselt. Täpsema teemavaliku teevad õpilased üldjuhul 7. klassi lõpuks klassijuhataja ja/või aineõpetaja juhendamisel. Loovtöö võib olla uurimus, kindla eesmärgi ja ulatusega terviklik projekt, ülekooliline sündmus, õpilasfirma, praktiline töö tehnoloogia valdkonnas või loovtöö kaunites kunstides. Loovtöö kaitsmine toimub 8. klassi kevadel. Vajadusel toimub lisakaitsmine 9. klassis. Loovtööd hinnatakse mitteeristavalt (A-arvestatud; MA – mittearvestatud).

Juhendid

Loovtöö kirjutamise juhend (sh loovtöö ülesehitus ja sisu)

Kirjalike tööde vormistamise juhend 

Loovtöö hinnanguleht

Loovtöö hinnanguleht (pdf versioon)

Tähtajad 2022/2023 õppeaastal

 • 10. oktoobriks esitavad õpilased klassijuhatajale huvipakkuva teema ja töö eesmärgi kirjelduse.
 • 10.-21.10 kokkulepped juhendajaga ning loovtöö tegemise meetodite paika panemine. 
 • Oktoober-november praktilise osa ja teoreetilise osaga alustatud või midagi juba valmis (klassijuhatajad hoiavad teemat kogu aeg soojana, juhendaja suunab ja kontrollib)
 • 28.11 esitab õpilane töö eesmärgi, meetodid, põhjenduse miks antud teema valiti, mis on peamised allikad ja millistest osadest tema töö koosneb. Esitada nii Helisele, juhendaja kui ka klassijuhatajale.
 • 24.01 on loovtööde kollokvium (17.01 laeb õpilane esitluse drive kausta)
 • 31.03 loovtöö mustandi esitamine 
 • 21.04 loovtöö puhtandi ja hinnangulehe esitamine juhendajale
 • 25.04 juhendaja esitab loovtöö puhtandi ja hinnangulehe komisjonile (drive)
 • Loovtööde esitlemised toimuvad 10.05 (8.a klass) ja 11.05 (8.b ja a järelkaitsmine).

Komisjoni liikmed:
Eliisa Liias
Liisa Randmaa
Tiia Palmiste
Tiina Viisut
Stiina Kütt
Helis Roosimaa

Küsimuste korral võtta ühendust komisjoni esimehega (eliisaliias@kardla.edu.ee)