Koolielu

Huvitegevus


Pärast tunde on kõikidel õpilastel võimalik osaleda erinevates huvitundides ja/või huvikoolides. Nii lapsevanema kui õpilase kohustus on jälgida, et õppetööle kuluv aeg ning hõivatus huviringide ja huvikoolidega, jätaks piisavalt puhke- ja mänguaega.

Septembris tutvustatakse Kärdla Põhikooli õpilastele kooli poolt pakutavaid huvitunde, mis alustavad tegevust üldjuhul septembrikuu teises pooles. Huvitundides osalemiseks tuleb õpilasel esitada avaldus, millel on lapsevanema nõusolek. Huvitundides osalemine on vabatahtlik, kuid ühest huvitunnist teise liikumiseks on vaja lapsevanema avaldust. Vastavalt materiaalsetele ja inimressurssidele võib õppeaasta keskel tulla huvitundide valikusse või toimumisaegadesse muudatusi.

Alates 3. maist toimuvad koolimajas huvitunnid klasside põhiselt ja õues kuni 10-ne liikmelistes rühmades, kus võivad olla õpilasi erinevatest klassidest. Esialgu kehtivad sellised põhimõtted üks nädal. Kui piirangud leevenevad, siis vaatame ka huvitundide korralduse üle. 

2020/2021 õppeaastal pakub Kärdla Põhikool järgmisi huvitunde:

Liikumine (Ülle Paasoja, Ülari Kaibald, Mati Kiiver)
Robootika (Tarvo Malk, Helen Tammeveski)
Puutöö (Andres Laanejõe)
Keraamika (Sulev Loopalu)
Matemängud (Regina Jõeleht)
Mudilaskoor (Raili Kaibald)
Lastekoor (Raili Kaibald)
Poistekoor (Ulvi Tamm)
Solistid (Ulvi Tamm)

Huvitundide ajad on kirjas tunniplaanis.

Ettepanekuid uuteks algatusteks, huvitundideks, õppekäikudeks ja koostööprojektideks saavad teha nii lapsevanemad, õpilased, õpetajad, teised koolitöötajad kui kogukonna liikmed laiemalt kooli juhtkonnale kogu õppeaasta kestel.

Pärast tunde on kõikidel õpilastel võimalik osaleda erinevates huvitundides ja/või huvikoolides. Nii lapsevanema kui õpilase kohustus on jälgida, et õppetööle kuluv aeg ning hõivatus huviringide ja huvikoolidega, jätaks piisavalt puhke- ja mänguaega.

Septembris tutvustatakse Kärdla Põhikooli õpilastele kooli poolt pakutavaid huvitunde, mis alustavad tegevust üldjuhul septembrikuu teises pooles. Huvitundides osalemiseks tuleb õpilasel esitada avaldus, millel on lapsevanema nõusolek. Huvitundides osalemine on vabatahtlik, kuid ühest huvitunnist teise liikumiseks on vaja lapsevanema avaldust. Vastavalt materiaalsetele ja inimressurssidele võib õppeaasta keskel tulla huvitundide valikusse või toimumisaegadesse muudatusi.

Alates 3. maist toimuvad koolimajas huvitunnid klasside põhiselt ja õues kuni 10-ne liikmelistes rühmades, kus võivad olla õpilasi erinevatest klassidest. Esialgu kehtivad sellised põhimõtted üks nädal. Kui piirangud leevenevad, siis vaatame ka huvitundide korralduse üle. 

2020/2021 õppeaastal pakub Kärdla Põhikool järgmisi huvitunde:

Liikumine (Ülle Paasoja, Ülari Kaibald, Mati Kiiver)
Robootika (Tarvo Malk, Helen Tammeveski)
Puutöö (Andres Laanejõe)
Keraamika (Sulev Loopalu)
Matemängud (Regina Jõeleht)
Mudilaskoor (Raili Kaibald)
Lastekoor (Raili Kaibald)
Poistekoor (Ulvi Tamm)
Solistid (Ulvi Tamm)

Huvitundide ajad on kirjas tunniplaanis.

Ettepanekuid uuteks algatusteks, huvitundideks, õppekäikudeks ja koostööprojektideks saavad teha nii lapsevanemad, õpilased, õpetajad, teised koolitöötajad kui kogukonna liikmed laiemalt kooli juhtkonnale kogu õppeaasta kestel.

Mudilaskoor (Raili Kaibald)

Toimumispäevad: T 13.00-13.45 ja K 13.55-14.40

Koolitaja: Raili Kaibald

Ruum: Muusikaklass (ruum nr 4)

Sihtgrupp: 2. - 4. klassid

Kärdla Põhikoolis tegutseb lauluhuvilisi lapsi ühendav mudilaskoor, kus tähelepanu suunatakse motiveeritud ja õpihimulise laululapse kujunemisele.

Põhikoosseisus laulavad 2.-4. klassi lapsed.
Koori põhitegevuseks on lisaks laulmisele oskuslik muusika kuulamine ja muusikalise kirjaoskuse arendamine, muusikalooga tutvumine ja kontsertide külastamine.
Tegeletakse hääle kõlavuse, ilmekuse ja individuaalsete omadustega. Laulmise aluseks on eakohane repertuaar.
Mudilaskoor pakub erinevaid esinemisvõimalusi ja -kogemusi, annab ühtekuuluvustunde ning arendab oluliselt esinemisjulgust.
 
 

Raili Kaibald