Meie koolist

Koolipere ühised kokkulepped


  • Oleme viisakad ja arvestame üksteisega.
  • Oleme sõbralikud ja hoolivad.
  • Töötame tunnis kaasa, kuulame ja paneme tähele.
  • Hoiame koolimaja ja selle ümbruse puhtana.
  • Hoiame kooli vara ja võõrast vara luba küsimata ei võta.
  • Oleme viisakad ja arvestame üksteisega.
  • Oleme sõbralikud ja hoolivad.
  • Töötame tunnis kaasa, kuulame ja paneme tähele.
  • Hoiame koolimaja ja selle ümbruse puhtana.
  • Hoiame kooli vara ja võõrast vara luba küsimata ei võta.