Õppetöö

Eksamid ja tasemetööd

Rohkem infot riigieksamite kohta saab Haridus- ja Noorteameti kodulehelt.


Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

eesti keel (kirjalik) – 29. aprill 2024. a / 31. mai 2024. a
matemaatika (kirjalik) – 6. mai 2024. a / 6. juuni 2024. a
valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise keeles (B1-tasemel) (kirjalik) – 10. mai 2024. a & 12. juuni 2024. a
valikeksam inglise keeles (B1-tasemel) (suuline) – 13.-14. mai / 12.–14. juuni 2024. a.

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 

4. klassi tasemetööd: 
eesti/vene keel (kirjalik) – 20.–22. september 2023. a
loodusõpetus (kirjalik) – 25.–27. september 2023. a
matemaatika (kirjalik) – 12.–13. oktoober; 16.–17. oktoober 2023. a.

7. klassi tasemetööd:
eesti/vene keel (kirjalik) – 18.–20. september 2023. a
loodusõpetus (kirjalik) – 27.–29. september 2023. a
matemaatika (kirjalik) – 17.–20. oktoober 2023. a
A2-keeletasemel inglise keel (kirjalik) – 31. oktoober 2023. a
A2-keeletasemel inglise keel (suuline) – 31. oktoober –3. november; 6. november 2023. a

2024 põhikooli lõpueksamite info ruumide ja komisjonide koosseisude kohta tuleb aprillis või mais 2024. 

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

eesti keel (kirjalik) – 29. aprill 2024. a / 31. mai 2024. a
matemaatika (kirjalik) – 6. mai 2024. a / 6. juuni 2024. a
valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise keeles (B1-tasemel) (kirjalik) – 10. mai 2024. a & 12. juuni 2024. a
valikeksam inglise keeles (B1-tasemel) (suuline) – 13.-14. mai / 12.–14. juuni 2024. a.

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 

4. klassi tasemetööd: 
eesti/vene keel (kirjalik) – 20.–22. september 2023. a
loodusõpetus (kirjalik) – 25.–27. september 2023. a
matemaatika (kirjalik) – 12.–13. oktoober; 16.–17. oktoober 2023. a.


7. klassi tasemetööd:
eesti/vene keel (kirjalik) – 18.–20. september 2023. a
loodusõpetus (kirjalik) – 27.–29. september 2023. a
matemaatika (kirjalik) – 17.–20. oktoober 2023. a
A2-keeletasemel inglise keel (kirjalik) – 31. oktoober 2023. a
A2-keeletasemel inglise keel (suuline) – 31. oktoober –3. november; 6. november 2023. a

2024 põhikooli lõpueksamite info ruumide ja komisjonide koosseisude kohta tuleb aprillis või mais 2024.