Õppetöö

Eksamid, tasemetööd ja arvestused

Rohkem infot riigieksamite kohta saab Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt.


Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

eesti keel (kirjalik) – 28. mai 2021. a
matemaatika (kirjalik) – 3. juuni 2021. a
valikaine - 9.-10. juuni 2021. a

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 

4. klassi tasemetööd:  
loodusõpetus – 23.-24. september 2020. a
matemaatika - 30. september-1. oktoober 2020. a

7. klassi tasemetööd: 
loodusõpetus – 21.-22. september 2020. a  
matemaatika - 28.-29. september 2020. a
 

Allikas Haridus- ja teadusministri määrus 03.07.2019 nr 21

 

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

eesti keel (kirjalik) – 28. mai 2021. a
matemaatika (kirjalik) – 3. juuni 2021. a
valikaine - 9.-10. juuni 2021. a

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 

4. klassi tasemetööd:  
loodusõpetus – 23.-24. september 2020. a
matemaatika - 30. september-1. oktoober 2020. a

7. klassi tasemetööd: 
loodusõpetus – 21.-22. september 2020. a  
matemaatika - 28.-29. september 2020. a
 

Allikas Haridus- ja teadusministri määrus 03.07.2019 nr 21