Новости

Toimus järjekordne õpetajate õpiring 10. апреля Geilin Valk


Sel aastal on Kärdla Koolis toimunud väga inspireeriv õpetajate koostöine õppimine, kus oleme süvitsi tegelenud järgmiste teemadega: õpiuskumused, õpilaste ja õpetajate baasvajduste täitmise toetamine, motivatsiooni tõstmine kooli kogukonnas ja kõike seda õpistrateegiate tedliku kasutamise võtmes.

Suur samm on astutud ja ootame uusi põnevaid kohtumisi, ikka selleks et meie õpilaste ja õpetajate koolitee oleks veel rohkem toetatud ja mõtestatud.

Sel aastal on Kärdla Koolis toimunud väga inspireeriv õpetajate koostöine õppimine, kus oleme süvitsi tegelenud järgmiste teemadega: õpiuskumused, õpilaste ja õpetajate baasvajduste täitmise toetamine, motivatsiooni tõstmine kooli kogukonnas ja kõike seda õpistrateegiate tedliku kasutamise võtmes.

Suur samm on astutud ja ootame uusi põnevaid kohtumisi, ikka selleks et meie õpilaste ja õpetajate koolitee oleks veel rohkem toetatud ja mõtestatud.