Uudised

Vanematekogu sai uue alguse 24. november Geilin Valk


21. novembril kogunes Kärdla Kooli vanematekogu, et vabas õhkkonnas üksteisega paremini tuttavaks saada ja jagada mõtteid koolielu arendamisest. Lapsevanemad ise on algatajad ja ühiste ideede elluviijad.

„Mul on hea meel, et Kärdla Koolis kutsuti taas kokku vanematekogu. Oleme elevil koostööst lapsevanemate, õpetajate, õpilaste ning juhtkonnaga. Loodan, et vanematekogu loob meie väikeses kogukonnas ühtekuuluvustunnet ning teadmist, et tegutseme kõik ühisel eesmärgil,” jagas oma mõtteid Laura Valting, kes valiti lapsevanemate poolt vanematekogu eestvedajaks. Tema paremaks käeks valiti Eike Meresmaa.

Vanematekogu liikmeteks on igast klassist 1 – 2 lapsevanemat, kes valitakse iga õppeaasta alguses kooli iga klassi lastevanemate koosolekutel ja kinnitatakse direktori käskkirjaga. Sellel õppeaastal on vanematekogus 25 aktiivset lapsevanemat.

“Vanematekogul on suur potensiaal rikastada koolielu ühistegevustega, tugevdada kooli ja kodude koostööd, hoida aktiivset suhtlust omavahel ja sidet vilistlastega. Oleme tänulikud, et meil on hoolivad ja aktiivsed lapsevanemad,” kinnitas Kärdla Kooli direktor Margit Kagadze.

Vanematekoguga hakkasime esmakordselt tegelema 2020 aastal. Tollal see aktiivselt käima ei jõudnud minna. Saabus koroona ning lisaks toimus kolimine asenduspindadele. Lisaks veendusime, et tegevus läheb käima siis, kui vanematekogu eestvedajad ja ideed koolielu arendamiseks on tulnud lapsevanemate endi poolt.

Järgmine vanematekogu kokkusaamine toimub 11. detsembril ja siis arutatakse ühiselt juba konkreetsemaid plaane, mida sellel õppeaastal koos ellu viia.

Soovime vanematekogule lennukaid ideid, pealehakkamist ja inspireerivat koostööd - loovust, sõbralikkust ja õpihimu!

21. novembril kogunes Kärdla Kooli vanematekogu, et vabas õhkkonnas üksteisega paremini tuttavaks saada ja jagada mõtteid koolielu arendamisest. Lapsevanemad ise on algatajad ja ühiste ideede elluviijad.

„Mul on hea meel, et Kärdla Koolis kutsuti taas kokku vanematekogu. Oleme elevil koostööst lapsevanemate, õpetajate, õpilaste ning juhtkonnaga. Loodan, et vanematekogu loob meie väikeses kogukonnas ühtekuuluvustunnet ning teadmist, et tegutseme kõik ühisel eesmärgil,” jagas oma mõtteid Laura Valting, kes valiti lapsevanemate poolt vanematekogu eestvedajaks. Tema paremaks käeks valiti Eike Meresmaa.

Vanematekogu liikmeteks on igast klassist 1 – 2 lapsevanemat, kes valitakse iga õppeaasta alguses kooli iga klassi lastevanemate koosolekutel ja kinnitatakse direktori käskkirjaga. Sellel õppeaastal on vanematekogus 25 aktiivset lapsevanemat.


“Vanematekogul on suur potensiaal rikastada koolielu ühistegevustega, tugevdada kooli ja kodude koostööd, hoida aktiivset suhtlust omavahel ja sidet vilistlastega. Oleme tänulikud, et meil on hoolivad ja aktiivsed lapsevanemad,” kinnitas Kärdla Kooli direktor Margit Kagadze.

Vanematekoguga hakkasime esmakordselt tegelema 2020 aastal. Tollal see aktiivselt käima ei jõudnud minna. Saabus koroona ning lisaks toimus kolimine asenduspindadele. Lisaks veendusime, et tegevus läheb käima siis, kui vanematekogu eestvedajad ja ideed koolielu arendamiseks on tulnud lapsevanemate endi poolt.

Järgmine vanematekogu kokkusaamine toimub 11. detsembril ja siis arutatakse ühiselt juba konkreetsemaid plaane, mida sellel õppeaastal koos ellu viia.

Soovime vanematekogule lennukaid ideid, pealehakkamist ja inspireerivat koostööd - loovust, sõbralikkust ja õpihimu!