Uudised

KÄRDLA KOOL ootab enda kollektiivi õpetajaid 12. juuni Geilin Valk


KÄRDLA KOOL ootab enda kollektiivi õpetajaid
Ajalugu, ühiskonnaõpetus, inimeseõpetus, matemaatika, loodusained, liikumisõpetus, inglise keel, muusikaõpetus, töö- ja tehnoloogiaõpetus, toimetulekuõpetus, individuaalõpe


Meie kooli õpetaja
- on pühendunud ja loov;
- on hea kohaneja ja suhtleja;
- on avatud haridusuuendustele;
- on oma ala professionaal.


Meie juures töötades
- on vaheldusrikas töö kaasaegses õppekeskkonnas;
- on särasilmsed õpilased ja toetavad kolleegid;
- on paindlik tööaega koolivaheaegadel ja sporditoetus;
- on võimalik töötada nii osalise- kui täiskoormusega;
- on noore spetsialisti stipendium (https://vald.hiiumaa.ee/noore-spetsialisti-stipendium).


Kandideerimisel esitada:
- motiveeritud sooviavaldus ja elulookirjeldus;
- haridust tõendavate dokumentide koopiad.

Tööle asumine augustis 2024.

Tutvu meie kooliga veebilehelt www.kardla.edu.ee
Dokumendid esitada hiljemalt 25. juuniks 2024 aadressile direktor@kardla.edu.ee.
Kontaktisik on direktor Margit Kagadze, tel 534 74 137.

KÄRDLA KOOL ootab enda kollektiivi õpetajaid
Ajalugu, ühiskonnaõpetus, inimeseõpetus, matemaatika, loodusained, liikumisõpetus, inglise keel, muusikaõpetus, töö- ja tehnoloogiaõpetus, toimetulekuõpetus, individuaalõpe


Meie kooli õpetaja
- on pühendunud ja loov;
- on hea kohaneja ja suhtleja;
- on avatud haridusuuendustele;
- on oma ala professionaal.


Meie juures töötades
- on vaheldusrikas töö kaasaegses õppekeskkonnas;
- on särasilmsed õpilased ja toetavad kolleegid;
- on paindlik tööaega koolivaheaegadel ja sporditoetus;
- on võimalik töötada nii osalise- kui täiskoormusega;
- on noore spetsialisti stipendium (https://vald.hiiumaa.ee/noore-spetsialisti-stipendium).


Kandideerimisel esitada:
- motiveeritud sooviavaldus ja elulookirjeldus;
- haridust tõendavate dokumentide koopiad.

Tööle asumine augustis 2024.

Tutvu meie kooliga veebilehelt www.kardla.edu.ee
Dokumendid esitada hiljemalt 25. juuniks 2024 aadressile direktor@kardla.edu.ee.
Kontaktisik on direktor Margit Kagadze, tel 534 74 137.