Uudised

Hiiumaad külastasid noorsootöö kvaliteedi välishindajad 21. märts eliisa.liias


Eile, 20. märtsil, külastasid Hiiumaad noorsootöö kvaliteedi hindamisega seoses välishindajad.

Hiiumaal viidi noorsootöö kvaliteedi hindamist läbi 2022. aastal toimunud sündmuste, tegevuste ja arengute põhjal Hiiumaa noorsootöös.

Mis on kvaliteedi hindamine ja miks on seda vaja?

Kvaliteedi hindamine seab ühise standardi kvaliteetsele noorsootööle ning annab muu hulgas hea ülevaate KOV-s tehtavast noorsootööst, on tagasisideks noorsootöö tegijatele, teabeallikaks riigile, abiks noorsootöö arenguplaanide elluviimisel ja võimaluseks noorsootöötajaid tunnustada.

Kvaliteedihindamine võib toimuda enese- kui ka välishindamise käigus. Enesehindamine toimus Hiiumaal perioodil 2022. aasta sügis kuni 2023. aasta jaanuar.

Enesehindamise puhul hindavad noorsootöö kvaliteeti omavalitsuse noorsootöö osapooled ise, välishindamise puhul välised eksperdid.

Aitäh toredatele välishindajatele ning Hiiumaa noorsootöö hindamisvormi koos tulemustega leiab Hiiumaa valla kodulehelt juba varsti.

Tekst ja foto: Birgit Lukk

Eile, 20. märtsil, külastasid Hiiumaad noorsootöö kvaliteedi hindamisega seoses välishindajad.

Hiiumaal viidi noorsootöö kvaliteedi hindamist läbi 2022. aastal toimunud sündmuste, tegevuste ja arengute põhjal Hiiumaa noorsootöös.

Mis on kvaliteedi hindamine ja miks on seda vaja?

Kvaliteedi hindamine seab ühise standardi kvaliteetsele noorsootööle ning annab muu hulgas hea ülevaate KOV-s tehtavast noorsootööst, on tagasisideks noorsootöö tegijatele, teabeallikaks riigile, abiks noorsootöö arenguplaanide elluviimisel ja võimaluseks noorsootöötajaid tunnustada.

Kvaliteedihindamine võib toimuda enese- kui ka välishindamise käigus. Enesehindamine toimus Hiiumaal perioodil 2022. aasta sügis kuni 2023. aasta jaanuar.

Enesehindamise puhul hindavad noorsootöö kvaliteeti omavalitsuse noorsootöö osapooled ise, välishindamise puhul välised eksperdid.

Aitäh toredatele välishindajatele ning Hiiumaa noorsootöö hindamisvormi koos tulemustega leiab Hiiumaa valla kodulehelt juba varsti.

Tekst ja foto: Birgit Lukk