Uudised

Hiiumaa õpetajate ja hariduse toetajate tunnustamine 30. august eliisa.liias


Reedel tunnustati Sõrul aset leidnud haridustöötajate traditsioonilisel kokkusaamisel Hiiumaa õpetajaid ja hariduse toetajaid. Toreda vastuvõtu korraldas Emmaste Vaba Aja Keskus.

Heli Tomson pälvis aasta klassiõpetaja tiitli. Heli on särav õpetaja, väsimatult tähelepanelik ja vastutustundlik iga temale usaldatud lapse suhtes. 

Hiiumaa aasta tugispetsialist on Lia Gramakovski. Lia teeb oma tööd alati tervikust lähtudes: selleks, et laps saaks abi, on sageli vaja muutusi terves peres ja ta leiab need ajad kohtumiseks nii lapsega kui vanematega.

Hiiumaad tutvustava teema sissetoomine Kärdla põhikooli ainekavasse pälvis aasta haridusteo tunnustuse. Hiiumaa sihipärasem ja põhjalikum tundmaõppimine väärtustab hiidlaseks olemist, avardab teadmisi, õpetab märkama seoseid ja hindama oma kodukohta. Hiiumaa teema ainekavasse võtmine on pakkunud huvi kogu kooliperele: 2. ja 4. klassi ainekavasse on lülitatud Hiiumaa tund, vanematel õpilastel on Hiiumaa teema seotud erinevate ainekavadega.

Palju õnne ja toredat peagi algavat uut õppeaastat!

Fotod: Joosep Niit

Tekst: Hiiumaa vald

Reedel tunnustati Sõrul aset leidnud haridustöötajate traditsioonilisel kokkusaamisel Hiiumaa õpetajaid ja hariduse toetajaid. Toreda vastuvõtu korraldas Emmaste Vaba Aja Keskus.

Heli Tomson pälvis aasta klassiõpetaja tiitli. Heli on särav õpetaja, väsimatult tähelepanelik ja vastutustundlik iga temale usaldatud lapse suhtes. 

Hiiumaa aasta tugispetsialist on Lia Gramakovski. Lia teeb oma tööd alati tervikust lähtudes: selleks, et laps saaks abi, on sageli vaja muutusi terves peres ja ta leiab need ajad kohtumiseks nii lapsega kui vanematega.

Hiiumaad tutvustava teema sissetoomine Kärdla põhikooli ainekavasse pälvis aasta haridusteo tunnustuse. Hiiumaa sihipärasem ja põhjalikum tundmaõppimine väärtustab hiidlaseks olemist, avardab teadmisi, õpetab märkama seoseid ja hindama oma kodukohta. Hiiumaa teema ainekavasse võtmine on pakkunud huvi kogu kooliperele: 2. ja 4. klassi ainekavasse on lülitatud Hiiumaa tund, vanematel õpilastel on Hiiumaa teema seotud erinevate ainekavadega.

Palju õnne ja toredat peagi algavat uut õppeaastat!

Fotod: Joosep Niit

Tekst: Hiiumaa vald