Uudised

Alustame esmaspäevast kiirtestimise ettevalmistustega 29. oktoober eliisa.liias


Head lapsevanemad ja õpilased!

Terviseameti andmetel meie koolis koroonahaiguse koldeid ei ole (seisuga 29.10) ning epidemiloogiliselt ei pea me distantsõppele jääma. Covid-19 viiruse vastu on Kärdla Põhikoolis vaktsineeritud 56% õpilastest (al 12-eluaastast) ja üle 80% töötajatest. Järgmisest nädalast alustame kiirtestimisega, et võimalikult varakult avastada viiruse levik ja takistada selle levikut üle kooli. Lisaks palume kõikidel õpilastel (alates 12-eluaastast) ja kõikidel koolitöötajatel kanda kooliruumides (välja arvatud klassiruumis) maske või visiire. Täname teid juba ette mõistva suhtumise eest ja loodame, et üheskoos suudame hoida koolikeskkonna viirusevabana. Täpsem info kiirtestimisest ja nõusoleku küsimisest allpool.

Püsime terved!
Margit Kagadze
direktor

Kiirtestimise taustainfo

Meil kõigil on ühine eesmärk – hoida kool avatuna ja pakkuda õpilastele kontaktõpet, et tagada kvaliteetne haridus ning pöörata tähelepanu laste vaimsele tervisele. Selleks, et pidurdada koolikollete teket ning avastada nakatunud võimalikult ruttu, hakkab koolides toimuma alates 1. novembrist kolm korda nädalas õpilaste ja koolitöötajate kiirtestimine. Kärdla Põhikoolis alustame selle tegevusega järk-järgult pärast seda, kui kooli on jõudnud vajalikud kiirtestid, koolitöötajad on instrueeritud ning lapsevanemad teavitatud. Kiirteste teeme ainult lapsevanemate nõusolekul. Esimesel kahel nädalal testivad end kõik õpilased ja koolitöötajaid (sh vaktsineeritud ja läbipõdenud) kolm korda nädalas, edaspidine testimiskorraldus vaadatakse sõltuvalt olukorrast üle.

Tegemist on hõlpsalt kasutatavate testidega, mida saab õpilane õpetaja juhendamisel ise teha.

Samu sertifitseeritud SelfDiagnostics teste on kasutatud Austrias nii koolides kui kodudes õpilaste testimiseks. Õpetaja jagab tunni alguses testid, õpilased teevad testi ning 15 minuti pärast on tulemus teada. Tegemist on ninasõõrme eesosast võetava prooviga, mis on mugav ja ei põhjusta õpilasele ebamugavust. Testitegemise õpetuse leiab videojuhisest (https://www.youtube.com/watch?v=WcaVownyHdk). Kui selgub, et õpilase testitulemus on positiivne, siis suunatakse õpilane koju ning lapsevanemal palutakse perearsti kaudu broneerida aeg PCR-testile.

Kui annate nõusoleku alaealise lapse testimiseks SelfDiagnostics testiga ülaltoodud viisil, siis ei pea te eraldi midagi tegema. Kui te keeldute loa andmisest, siis palun saatke vastav e-kiri aadressile kantselei@kardla.edu.ee, kuhu on märgitud lapse eesnimi, perekonnanimi ning klass hiljemalt 2. november kell 8.00.

Mida rohkem õppijaid suudame testida, seda suurem on tõenäosus viiruse kolded üles leida ja nakkusahelad katkestada. Ainult kõik ühiselt pingutades saame hoida koolid avatuna ka keerulistes viiruse leviku tingimustes.

Heale koostööle lootes
Kärdla Põhikool

Head lapsevanemad ja õpilased!

Terviseameti andmetel meie koolis koroonahaiguse koldeid ei ole (seisuga 29.10) ning epidemiloogiliselt ei pea me distantsõppele jääma. Covid-19 viiruse vastu on Kärdla Põhikoolis vaktsineeritud 56% õpilastest (al 12-eluaastast) ja üle 80% töötajatest. Järgmisest nädalast alustame kiirtestimisega, et võimalikult varakult avastada viiruse levik ja takistada selle levikut üle kooli. Lisaks palume kõikidel õpilastel (alates 12-eluaastast) ja kõikidel koolitöötajatel kanda kooliruumides (välja arvatud klassiruumis) maske või visiire. Täname teid juba ette mõistva suhtumise eest ja loodame, et üheskoos suudame hoida koolikeskkonna viirusevabana. Täpsem info kiirtestimisest ja nõusoleku küsimisest allpool.

Püsime terved!
Margit Kagadze
direktor

Kiirtestimise taustainfo

Meil kõigil on ühine eesmärk – hoida kool avatuna ja pakkuda õpilastele kontaktõpet, et tagada kvaliteetne haridus ning pöörata tähelepanu laste vaimsele tervisele. Selleks, et pidurdada koolikollete teket ning avastada nakatunud võimalikult ruttu, hakkab koolides toimuma alates 1. novembrist kolm korda nädalas õpilaste ja koolitöötajate kiirtestimine. Kärdla Põhikoolis alustame selle tegevusega järk-järgult pärast seda, kui kooli on jõudnud vajalikud kiirtestid, koolitöötajad on instrueeritud ning lapsevanemad teavitatud. Kiirteste teeme ainult lapsevanemate nõusolekul. Esimesel kahel nädalal testivad end kõik õpilased ja koolitöötajaid (sh vaktsineeritud ja läbipõdenud) kolm korda nädalas, edaspidine testimiskorraldus vaadatakse sõltuvalt olukorrast üle.

Tegemist on hõlpsalt kasutatavate testidega, mida saab õpilane õpetaja juhendamisel ise teha.

Samu sertifitseeritud SelfDiagnostics teste on kasutatud Austrias nii koolides kui kodudes õpilaste testimiseks. Õpetaja jagab tunni alguses testid, õpilased teevad testi ning 15 minuti pärast on tulemus teada. Tegemist on ninasõõrme eesosast võetava prooviga, mis on mugav ja ei põhjusta õpilasele ebamugavust. Testitegemise õpetuse leiab videojuhisest (https://www.youtube.com/watch?v=WcaVownyHdk). Kui selgub, et õpilase testitulemus on positiivne, siis suunatakse õpilane koju ning lapsevanemal palutakse perearsti kaudu broneerida aeg PCR-testile.

Kui annate nõusoleku alaealise lapse testimiseks SelfDiagnostics testiga ülaltoodud viisil, siis ei pea te eraldi midagi tegema. Kui te keeldute loa andmisest, siis palun saatke vastav e-kiri aadressile kantselei@kardla.edu.ee, kuhu on märgitud lapse eesnimi, perekonnanimi ning klass hiljemalt 2. november kell 8.00.

Mida rohkem õppijaid suudame testida, seda suurem on tõenäosus viiruse kolded üles leida ja nakkusahelad katkestada. Ainult kõik ühiselt pingutades saame hoida koolid avatuna ka keerulistes viiruse leviku tingimustes.

Heale koostööle lootes
Kärdla Põhikool