9. klasside autopesupäev


Sõidame laulupeole

Palju õnne noortele lauluhuvilistele, õpetaja Raili Kaibaldile, toetavatele lapsevanematele ja klassijuhatajatele. Kärdla kooli mudilaskoor sai rohelise tule laulupeole. Suurepärane töö!


Koolinoorte maailmameistrivõistlustel hõbemedal

Maria Eller koolinoorte maailmameistrivõistlustel hõbemedal Eesti koondise koosseisus. Õnnitleme!


Hiiumaa Lastevanemate Kooli küsitlus

Hea lapsevanem, palun vasta küsitlusele ja anna teada, milliseid teemasid võiks käsitleda sügisel alustav Hiiumaa Lastevanemate Kool. Ootame vastuseid 31. maini 2019. Küsitlus asub SIIN. Aitäh! 


Liikumine aitab õppida

Kärdla põhikooli töötajad osalesid 25. aprillil Hiiumaa haridustöötajatele suunatud kiputuskonverentsil (kipututama = hiiu keeles liigutama). Rõhuasetus oli tervislikul toitumisel, liikumisel ja õppimisel. Näiteks koolid said arutleda selle üle, kuidas aktiivsed ainetunnid, vahetunnid ja jalgsi/rattaga läbitud (kasvõi osaliselt) koolitee parandab õpilaste keskendumist, mälu, õppimisvõimet ja tõstab koolirõõmu. Hiiumaal on Liikuma Kutsuvate Koolide võrgustikuga liitunud juba neli põhikooli ja sellega oleme saarlastest ees. Päeva lõpus panid osalejad kirja, mida nad saavad juba lähiajal oma asutuses teha ja mida soovitakse ellu viia tulevikus. Ikka selleks, et suunata lapsi ja noori senisest enam liikuma.

Kärdla Põhikooli tiim soovib lähiajal viia ellu järgmised asjad: oleme rohkem õues, avame vahetundideks võimla, loome pallimängudeks võimalusi koolihoovis, muretseme pinksilaudu ning komplekteerime mänguvahendite riiulid/kapid, kust saavad õpilased vahetundideks vahendeid võtta ja pärast tagasi panna. Lisaks soovime tulevikus senisest enam kaasata nii lapsevanemaid kui ettevõtjaid. Üheskoos suudame parandada nii noorte kui täiskasvanute liikumisharjumusi.


7.-9. klasside kokkamisvõistluse võitja 7.b klassi sibulakorvike


Ilusat koolivaheaega


Jüriöö jooksu tulemused

Jüriöö jooksu tulemused on leitavad SIIT.

Suvekool Hüppelaud ootab tehnoloogiahuvilisi noori

Suvekool Hüppelaud ootab tehnoloogiahuvilisi noori

Juba kolmandat aastat toimuva suvekooli eesmärgiks on viia õpilased kokku uute tehnoloogiate ja startup-ettevõtluse tippudest praktikutega, et oma kätega luua valmis toode. Suvekooli on oodatud kõik 14-19aastased noored, kes tahavad tiimitöö vormis mõelda välja lahendusi probleemidele elust enesest. Hüppelauda korraldab MTÜ Eesti 2.0 ja täpsemat infot suvekooli kohta saab siit.

Kevadkontsert


Eestimaa õpib ja tänab

Aasta Õpetaja Gala 2019 

Eesti haridus on üks maailma parimaid. Meie noortel on silmapaistvad teadmised ja oskused, millega saavutatakse kõrgeid kohti rahvusvahelistel võistlustel ja testides igas haridusastmes. See on võimalik vaid tänu suurimale toele – õpetajale.

Haridus- ja Teadusministeeriumil on au tunnustada Aasta Õpetaja galal “Eestimaa õpib ja tänab” just neid haridustöötajaid ja hariduse toetajaid, kelle viimase kolme aasta töö on teistele eeskujuks, kes panustavad õppurite arengu toetamisse, koostöösse ning uueneva õpikäsituse elluviimisesse õppeasutustes.

Alates 2018. aastast määrab Vabariigi Valitsus Aasta Õpetaja üheksa kategooria parimatele riikliku hariduspreemia ning lisaks riikliku haridustöötaja elutööpreemia suurusega 65 000 eurot, mis antakse üle iga-sügisesel Aasta Õpetaja galal. Väiksemate preemiatega tunnustatakse aasta hariduse sõbra ja haridusasutuse aasta teo laureaate, samuti kõiki nominente ehk kolme parimat kõikides kategooriates.

Sel aastal on üheks Aasta Õpetaja konkursi kategooriaks eelmisel aastal esimest korda toimunud Aasta Kooli konkurss, mille eesmärk on näidata kooli loovas ja lõbusas võtmes, kus tegutsetakse ühiselt ka õppetöö väliselt, hinnatakse koostööd ning kus valitsevad üksteist toetavad suhted. Eesti parim üldhariduskool selgub žürii ja rahvahääletuse tulemusel ning kuulutatakse välja 31. mail Terevisiooni erisaates. Konkursi kohta on rohkem infot SA Innove kodulehel.

Lisainfo gala@hm.ee


Ilus oled, isamaa!


Alanud on vastuvõtt 1. klassi

2019. aasta septembris avame kaks esimest klassi. Õpetajateks saavad Reet Sauer ja Heli Tomson. Klassidesse jagunevad õpilased avalduse esitamise järjekorras. Klassijuhatajad loositakse augustis lastevanemate üldkoosolekul.

Kärdla Põhikooli direktor soovib kõikide tulevaste 1. klassi õpilaste ja nende vanematega kohtuda, et tutvustada kooli väärtusi, õppekorraldust ja saada teavet kodu ootustest koolile. See aitab kujundada ühised arusaamad lapse arenguks vajalikest tingimustest ja iga ühe panusest selles. Kokku planeerige aega ca 30 minutit. Avaldus ja dokumendid ( lapsevanema dokumendi koopia ja lapse sünnitõendi koopa) palume enne vestlusele tulekut saata kantseleisse elektrooniliselt (kantselei@kardla.edu.ee), tuua kantseleisse kohapeale (igal tööpäeval kell 8.00 - 15.00) või võtta vestlusele kaasa. Avaldus on üleval kooli kodulehel (kardla.edu.ee). Kantselei ja direktori kabinet asuvad kooli peamaja ja muusikakooli vahelise hoone teisel korrusel.

Avaldus õppima asumiseks Kärdla Põhikooli

Registreerimine perevestlusele

Lisaks vestlusele direktoriga sooritavad kõik esimesse klassi astujad kooliküpsusega seotud testi, mille tulemusi saab arvestada õppetöö kavandamisel. Testi viib läbi psühholoog Lia Gramakovski Kärdla lasteaias. Test ei ole aluseks kooli sisseastumiseks ja õpilaste jaotamisel klassidesse. Testitulemustest annab lapsevanemale tagasisidet psühholoog ja selleks tuleb ise temaga sobiv aeg kokku leppida (liagramakovski@kardla.edu.ee)


Muusikakohvik


Bussiaegade muudatused alates 01.04

Alates 1. aprillist 2019 on bussiliinidel muudatusi. Sõitude sujuvaks kulgemiseks soovitame eelnevalt kontrollida väljumiste aegu reisiplaneerijast www.peatus.ee

Maakonnaliinide busside sõiduplaani kokkuvõte ja ülevaade muudatustest: http://vald.hiiumaa.ee/bussid

Jüriöö jooks 16. aprillil

Jüriöö jooksule saab end registreerida SIIN!


100 päeva enne lõppu

Aitäh kõikidele, kes panid idanema Kärdla kooli uue traditsiooni - pidulik vastuvõtt 9. klassidele täpselt 100 päeva enne lõpuaktust. Kaheksanda klassi õpilased said ühtlasi suurepärase koolituspäeva, kuidas sarnast sündmust ette valmistada. Sellel õppeaastal toimus vastuvõtt 11. märtsil, kuna lõputunnistused anname üle 19. juunil.

Noored, soovime teile edu eksamitel!

Videomeenutuse pani kokku Timo Lige, videot saab vaadata siit.
Andrus Talvari fotod ühisest kokkamisest. 
MTÜ Hiidlaste Koostookogu kajastus
http://www.kogu.hiiumaa.ee/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=1070&cntnt01returnid=56 

Tule tööle Kärdla Põhikooli

Alates uuest õppeaastast ootame meile tööle uusi õpetajaid:
töö- ja tehnoloogia õpetaja ametikoht (kandideerimise tähtaeg 29. märts)
eesti keele ja kirjanduse õpetaja ametikoht (kandideerimise tähtaeg 14. aprill)
Rohkem infot rubriigis kool - vabad töökohad.

Hea kool sünnib koostöös

Suur aitäh õpilastele, koolitöötajatele ja lapsevanematele, kes on kaasa löönud uue põhikooli hoone ja õueala ideekorjes. Meie häält on kuulda võetud võistlustingimuste koostamisel ja nüüd jääb vaid pöidlaid hoida, et konkurss pakub huvi mitmetele arhitektidele. Hiiumaa lapsed on seda väärt, et me saaksime endale ühe ägeda kaasaegse kooli.

Hea kool sünnib koostöös!

Margit Kagadze

Kärdla Põhikooli direktor


Kärdla otsib põhikooli uuele hoonele arhitektuurilahendust

Eesti Arhitektide Liit
Hiiumaa vallavalitsus 

Pressiteade
8. märts 2019 

Kärdla otsib põhikooli uuele hoonele arhitektuurilahendust 

Hiiumaa vallavalitsus koostöös Eesti Arhitektide Liiduga (EAL) kuulutas välja arhitektuurivõistluse Kärdlasse kavandatava uue põhikooli hoone ideekavandi leidmiseks. Milline hakkab uus koolihoone välja nägema, selgub juuni alguses.

Praegu krundil paiknev olemasolev põhikoolihoone on ühenduses kõrval oleva riigigümnaasiumi, võimla, söökla ning muinsuskaitsealuse muusikakooliga. Ideekonkursi eesmärgiks on leida parim kavand Kärdla põhikooli uue õppehoone rajamiseks, kuna olemasolev hoone ei vasta tänapäevastele vajadustele ning see lammutatakse koos söökla osaga.

Hiiumaa vallavanem Reili Rand ütles, et Kärdlasse uue koolihoone ehitamine on vajalik pakkumaks noortele inspireerivat keskkonda. „Kaasaegne koolihoone peab toetama tänapäevast õpetamist ja õppimist ning looma toetavad tingimused koostööks,“ sõnas Rand. Ta lisas, et uus loodav hoone on energiatõhus, võimaldab ruumi paremini kasutada ja on ka senisest säästlikum üleval pidada.

Uus põhikoolihoone ja selle ümber tekkiv avalik linnaruum peavad olema arhitektuurselt kõrgetasemelised ja arvestama kaasaegsete nõudmistega koolikeskkonnale. Hoone peab soodustama erinevate õppetegevuste läbiviimist, kaasaegsete õppemetoodikate kasutuselevõttu ning paindlikke õppimis- ja suhtluskeskkondade loomist. Materjalikasutuses oodatakse esivalikuks puitu. Uus põhikoolihoone ja seda ümbritsev avalik ruum peavad toetama õppija sotsiaalset ja individuaalset arengut ning järgima liikuma kutsuva kooli põhimõtteid.

„Hiiumaal on heaks tavaks saanud korraldada avalikus kasutuses hoonete projektide leidmiseks arhitektuurivõistlus. Mitme võistleva arhitektuurse lahenduse vahel valides leiame kindlasti kvaliteetsema idee kui näiteks pelgalt odavpakkumise hankega. Siinkohal on mul üleskutse kõigile omavalitsustele minna üle kvaliteedipõhistele hangetele, kuna elu on liiga lühike, et seda vähempakkumiste peale raisata,“ kommenteeris Eesti Arhitektide Liidu asepresident ja võistluste töögrupi juht Kalle Komissarov.

Võistlustööde esitamise tähtaeg on 16. mai ning võidulahendus selgub juuni alguses.

Hiiumaa arengustrateegia 2020+ näeb ette, et saare elanike arvu senine kahanemine asendub kasvuga ning Hiiumaa valla arengukava järgi elab aastaks 2022 vallas umbes 10 000 elanikku. Kärdla põhikooli uus hoone on planeeritud 340 õpilasele (sh 16 erivajadusega õpilast) ja 60 töötajale, kellest 33 on õpetajad. Koolis on 2 paralleelklassi 18 õpilasega klassis.

Võistluse auhinnafond on kokku 23 000 eurot, sellest esimese koha preemia suurus 9000 eurot. Projekti toetatakse meetme „Koolivõrgu korrastamine" alategevuse "Põhikoolivõrgu korrastamine perioodil 2014–2020" investeeringute kava ettepanekute nimekirja alusel. 

Arhitektuurivõistluse parimad valivas žüriis on Hiiumaa esindajatena Hiiumaa vallavanem Reili Rand, valla arhitekt Kaire Nõmm ning Eesti Arhitektide Liidu esindajatena arhitektid Peeter Loo, Illimar Truverk ja Eve Komp, nende varuliige on Ivar Lubjak.

Võistlustingimused on leitavad riigihangete registrist viitenumbriga 205886 aadressil https://riigihanked.riik.ee/

Vastlapäev


Direktori tervitus Eesti vabariigi aastapäeva eel

22. veebruaril 2019

Eestimaa tekkimisest on tänaseks möödunud ligikaudu 13 000 aastat. Vanimad inimasustuse jäljed Eestis ulatuvad viimaste uuringute kohaselt 11 000 aasta taha ja seda just Lääne – Eesti piirkonnas.
Tänavu saab Eesti riik 101 aastat vanaks. See on Eesti lugu. Eesti oma lugu...

Aga millest saab alguse üks lugu?

Alguses peab olema usk.
Usk headusesse. Usk armastusse. Meie esivanemad uskusid Eesti iseseisvumisse. Nad uskusid, et me saame hakkama. Meie kohus on seda usku edasi kanda. Uskuda tähendab vaadata lootusrikkalt tulevikku. Uskumiseks saab jõudu minevikust.  

Eelmisel aastal külastas Eestit Rooma paavst Franciscus: „Olla mäluga maa tähendab mäletada, et see, mille olete tänapäeval saavutanud, on saavutatud tänu eelkäijate pingutustele, raskele tööle, vaimsusele ja usule. Tänulike mälestuste hoidmine võimaldab tunda tänastes saavutustes ära ajaloo viljad, mille on loonud kõik need mehed ja naised, kes nägid vaeva selle nimel, et vabadus oleks võimalik”

Kui usk on olemas, peab olema julgus. Vaba Eesti sünd oli võimalik, sest meie esivanemad olid julged. Nad kandsid edasi iseseisva riigi ja rahva väärtusi, julgesid eristuda ning jääda eestlasteks. Meie kohus on seda julgust edasi kanda. Julgust olla eestlane! Julgust rääkida eesti keelt! Jääda kindlaks oma väärtustele, hoida unikaalset loodust ja pärimust. Seda kõike olenemata, millisesse maailma nurka elu meid kannab. Julgust mäletada minevikku ja samas vaadata julgelt tulevikku.

Eesti president Lennart Meri on öelnud: „Ja te teate, et muutuvas maailmas võidab see, kes maailmaga käib koos, käib natukene kiiremine kui maailm. Jõuab maailmast ette, oskab ette näha neid probleeme, neid küsimusi, neid lahendusi, mida elu talle seab”.

Kui on olemas usk ja julgus. Mida veel? On vaja tänulikkust. Olla tänulik inimestele enda ümber, möödunud sündmustele ja isegi sellele, kui on ebaõnnestumised. Nendest saab vaid õppida. Olla tänulik oma esivanemate pingutustele, et meie elu saaks parem. Olla iga päev tänulik elule endale. Sellele, et elame vabal maal.

Hoiame Eestit, hoiame Hiiumaad, hoiame oma kooli, hoiame oma kodu ja lähedasi!

Olgu usku, julgust ja tänulikkust - Palju õnne, Eesti!


Margit Kagadze
Kärdla Põhikooli direktor
EV101 aktused


Eesti Vabariigi 101. aastapäeva tähistamine


Sõbrapäev


Hiiumaa koolinoorte MV kergejõustikus 25.01 ja 5.02 Emmastes

Hiiumaa koolinoorte MV kergejõustikus 25.01 ja 5.02 Emmastes Kärdla kooli laste paremad tulemused:

4.-5. klass

Andris Pähn
40m jooks II 6.2
kuul            II 8.90
Alari Valgmakaugus      III 3.91
p. kolmik  III 5.84
Kristjan Kabanenp. kolmik   I 6.35
Kätlin Mastkuul           II 7.01
Elizabeth Niglaskuul           III 6.91
Liisi Koppelkõrgus        I 1.25
kolmik       II 5.58
40mt         III 8,5
kaugus     III 3.64
Emili Saarnakkõrgus     III 1.25
p. kolmik III 5.48
Kirsika Vasar40m          II 6.7
Merily Lõndso40m          III 6,9
Maria Lisette Paatkaugus      I 3.68

6.-7.klass

Henri Kanarbikp. kolmik III 6.33
körgus     III 1.30
Ott Saarkuul         II 10.06
Jan Erik Sarvkuul        III 9.66
Helen Talukuul         I 10.83
p. kolmik I 6.38
Kaisa Katariina Kibuspuukuul         II 9.61
Kreete Pilv40mtj.      I 8,0
kaugus     I 4.11
40m          I 6,4
p. kolmik II 6.07
kõrgus     II 1.35
Carmen Cassandra Kärtnerp. kolmik III 6.00
Jandra-Lisett Uusmaakõrgus       I 1.35
Lisett Marleen Sarapuu40m           II 6,6
Trevor Püssim 40 mtj      III 7,9
kaugus      III 4.43
8.-9. klass

Karl Värvakuul        II 12.40
kõrgus    III 1.55
Sofia Saarnakkuul         I 9.56
40m         II 6,6
kaugus    II 3.42
Agnes Katariina Selirandkaugus    I 4.00
40m         I 6,3
kuul         II 7.20
p.kolmik  I 7.11
Alois Rosenštokp.kolmik  I 7.68
Mari Soonikp. kolmik III 6.28

Hiiumaa algklasside võrkpallivõistlused

Hiiumaa algklasside võrkpallivõistlustel "Pallilahing" tulemused: I ja IV koht Kärdla tüdrukutele, II ja IV koht Kärdla poistele.

EV 101 fotovõistlus


Hiiumaa 2018 parim võistkond ja sportlane

Hiiumaa 2018 aasta noorte võistkond

Hiiumaa mudeliklubi võistkond

Siiri Talts, Johanna Aaslepp, Merili Tursk, Rasmus Pall, Sten Andri Laanejõe.

Mudellennunduse 2018.a. maailmameister

Hiiumaa 2018 aasta parim sportlane tüdrukute arvestuses

Siiri Talts

Osales Eesti noortekoondises Balti riikide MV-stel ja Balti juunioride Cup-il, Euroopa juunirioride Cup-il; Balti riikide, Valgevene, Peterburi MV-stel.  Eesti MV-stel võitis N16 klassis hõbemedali lühirajal ja N14-16 teateorienteerumises, 2 pronksmedalit N16 sprindi ja tavarajal. Eesti Koolispordiliidu MV-stel saavutas 8.-9.kl T hulgas 1.koha. Rahvusvahelisel võistlus Suunto Games saavutas N16 7.koha.  EOL-i ja AS Printcentri karikasarjas aasta kokkuvõttes N16 klassis 6. Eesti edetabelis N16 klassis 3.-.


Jalgpall kooli

Kärdla koolis tutvustasid 1.-3. klassile Eesti Jalgpalli Liidu noorte juhendajad Rauno Tutk ja meie kooli lõpetanud Martti Pukk jalgpalli kui toredat ja lõbusat spordiala.


Teade pikapäevarühma õpilaste vanematele

1. ja 2. klassi pikapäevarühma õpilastel on võimalus osaleda nukuteatris muinasjutuvõimlemise ja vaikuseminutite ringitöös esmaspäevast neljapäevani 14.00-15.00. Juhendaja Kersti Ojasalu. Ringis saavad osaleda need õpilased, kel on selleks ajaks järgmise päeva kodutööd tehtud. Ringides osalemise päevi saab valida. Osalemise soovist andke teada meilile eliisaliias@kardla.edu.ee. 

RAHVUSVAHELINE PROJEKT LÄTI JA LEEDUGA

Kärdla Põhikoolil on käimas Erasmus + projekt „The practical usage of your theoretical knowledge”, mille partneriteks on Läti ja Leedu koolid. Projekti eesmärgiks on luua vabavarana põhikooli vanema astme õpilasele suunatud veebipõhine õppekeskkond ’read2do’, mida on võimalik kasutada nii loodusteaduse (keemia, füüsika) tundides kui ka õpilastel iseseisvalt. Õppekeskkonnas on teemapõhised õppevideod, kus loodusteaduslikke katseid seostatakse reaalse igapäevaeluga ja mõttega, et õppeained koolis ei ole lihtsalt niisama, vaid kõik on tegelikult igapäevaeluga seotud. Kärdla koolist veab projekti õpetaja Ene Tisler. 


KOOSOLEKUD VÄRSKES ÕHUS JALUTADES

Kärdla Põhikooli esimene juhtkonna õuekoosolek toimus 7. jaanuaril (ca 3,5 km ja 6000 sammu). Kutsume ka kõiki teisi Hiiumaa asutusi ja ettevõtteid korraldama sel aastal koosolekuid, mõttetalguid ja ajurünnakuid jalutuskoosoleku formaadis.  

„Tunniseid välikoosolekuid viime läbi kord nädalas kuni kooliaasta lõpuni ja väljakutse on minna õue iga ilmaga. Soovime sellega olla positiivseks eeskujuks kogu kooliperele. Liikumine paneb mõtted tööle!“ kinnitas direktor Margit Kagadze.

Mida annab see, kui viia inimesed koosoleku laua tagant õue?

* suurem füüsiline aktiivsus;

* energilised ja ärksamad osalejad;

* erinevad keskkonnad inspireerivad;

* värske õhk ja valgus;

* paranenud füüsiline ja vaimne heaolu;

* tõhus suhtlemine;

* loovus ja uued lahendused;

* tugev grupi identiteet ja meeskonna vaim;

* koosolekud ei tundu enam aja raiskamisena.

(http://www.feetfirst.org/walk-and-maps/walking-meetings)

Fotosid ja uudiseid uutest õuekoosolekutest saab näha Facebooki lehelt „Talk&Go Hiiumaa“: https://www.facebook.com/TalkGo-Hiiumaa-332365864276580


Kärdla kooli 188. sünnipäev

Kärdla kooli laul ("Võib krohvist lõhnav...")
Solistid: Sten Andri Laanejõe, Riko Rajaveer, Helisa Tartu, Mia-Marie Malk, Hugo Kaibald, Maitis Roosimaa. Jander-Eric Uusmaa, Saamuel, Kask, Johannes Lige, Marten Laane, Teneliis Vahtras, Meribel Piil, Getter Arunurm, Carmen-Cassandra Kärtner