Новости

Mudilas- ja lastekoori uue õppeaasta tegevuskava 29. августа eliisa.liias


Mul on hea meel tutvustada uue õppeaasta tegevuskava.

Soovin, et Hiiumaa lauljate hääled saaksid heliseda siin ja sealpool Läänemerd ning koorilaul pakuks rohkelt uusi kogemusi ning õpetaks teiste inimeste märkamist, nendega arvestamist, püsivust, eesmärgi nimel töötamist ja meeskonnatöö tähtsust.

KÄRDLA PÕHIKOOLI MUDILASKOOR

KÄRDLA PÕHIKOOLI LASTEKOOR

Kolm peamist eesmärki

Kontsertreis Soome

(Helsinki-Tampere 9.-11. detsember 2022)

Kontsertkava „Elu on loomine” Kohtumine sõpruskooriga Tamperes, ühiskontserdi andmine.

Eesmärk lisaks kontserttegevusele on avardada silmaringi, tutvuda Soome kultuuriga, kasvatada ühistunnet ja oskust ning soovi mõista, miks on ühismeeles loodu oluline.

Kontsertetendus „ ELU ON LOOMINE”

( märts 2023)

Ühistööna sündiv kunsti-, muusika- ja tantsuetendus.

Kunstiline juht: Raili Kaibald

Liigijuhid:

Sulev Loopalu kunstinäitus “Tõeline jõud” Juhan Viiding

Tiia Palmiste luule/lühijutustuste võistlus “Et luua on vaja ju valgust”

Jaanika Kuusk tantsujuht

Eliisa Liias, Margit Kagadze - tugimeeskond

Laulupidu „Püha on maa”

(juuli 2023)

Kahe esimese eemärgi läbimine aitab laulupeo “Püha on maa” sõnumil jõuda hariduse sügavamatesse kihtidesse.

Rasmus Puur:

Laulupidu ei ole mitte kunagi ja mitte mingil juhul iseenesestmõistetav, vaid see on hoolt, tähelepanu ja armastust vajav ajas muutuv juurtega ime.”

Eesmärkideni jõudmiseks:

  • 2X nädalas rühmatunnid ´45 minutit, koolisündmustel esinemine

  • Koorilaager ( laupäev) Kärdlas (november)

  • Kvaliteetse video tegemine kooride annotatsiooniks ja mälestuseks igale kooris laulvale lapsele. #

  • Ettelaulmised laulupeole pääsemiseks

  • Kooli esindamine Hiiumaa valla sündmustel, erasündmustel. (Homecoming 2023)

Raili Kaibald

Mul on hea meel tutvustada uue õppeaasta tegevuskava.

Soovin, et Hiiumaa lauljate hääled saaksid heliseda siin ja sealpool Läänemerd ning koorilaul pakuks rohkelt uusi kogemusi ning õpetaks teiste inimeste märkamist, nendega arvestamist, püsivust, eesmärgi nimel töötamist ja meeskonnatöö tähtsust.

KÄRDLA PÕHIKOOLI MUDILASKOOR

KÄRDLA PÕHIKOOLI LASTEKOOR

Kolm peamist eesmärki

Kontsertreis Soome

(Helsinki-Tampere 9.-11. detsember 2022)

Kontsertkava „Elu on loomine” Kohtumine sõpruskooriga Tamperes, ühiskontserdi andmine.

Eesmärk lisaks kontserttegevusele on avardada silmaringi, tutvuda Soome kultuuriga, kasvatada ühistunnet ja oskust ning soovi mõista, miks on ühismeeles loodu oluline.

Kontsertetendus „ ELU ON LOOMINE”

( märts 2023)

Ühistööna sündiv kunsti-, muusika- ja tantsuetendus.

Kunstiline juht: Raili Kaibald

Liigijuhid:

Sulev Loopalu kunstinäitus “Tõeline jõud” Juhan Viiding

Tiia Palmiste luule/lühijutustuste võistlus “Et luua on vaja ju valgust”

Jaanika Kuusk tantsujuht

Eliisa Liias, Margit Kagadze - tugimeeskond

Laulupidu „Püha on maa”

(juuli 2023)

Kahe esimese eemärgi läbimine aitab laulupeo “Püha on maa” sõnumil jõuda hariduse sügavamatesse kihtidesse.

Rasmus Puur:

Laulupidu ei ole mitte kunagi ja mitte mingil juhul iseenesestmõistetav, vaid see on hoolt, tähelepanu ja armastust vajav ajas muutuv juurtega ime.”

Eesmärkideni jõudmiseks:

  • 2X nädalas rühmatunnid ´45 minutit, koolisündmustel esinemine

  • Koorilaager ( laupäev) Kärdlas (november)

  • Kvaliteetse video tegemine kooride annotatsiooniks ja mälestuseks igale kooris laulvale lapsele. #

  • Ettelaulmised laulupeole pääsemiseks

  • Kooli esindamine Hiiumaa valla sündmustel, erasündmustel. (Homecoming 2023)

Raili Kaibald