Новости

Saame tuttavaks, Kadri Toming 19. февраля Vivian Tülp


Saame tuttavaks, Kadri Toming!

Kadri on kontserdi "Võta mul käest" keeletoimetamise eestvedaja.

Muidugi ei tee ta seda üksi! Suureks abiks on Kärdla Kooli uuel õpetajal Lili Kääril ja Merike Heinsool. Kolmekesi põimitakse kokku hiiu keel ja hiiu nali, mis kõlab kontserdil "Võta mu käest" õpilaste esituses.

1. Kes on sind lapsepõlvele tagasi mõeldes kõige enam mõjutanud, et sinu huvi keele ja kirjanduse vastu on suur?

2. Mida pead keele kõnelemise, kirjutamise juures kõige olulisemaks?

3.Mida te soovid kõige enam oma õpilastele edasi anda?

Kadri Toming

1. Kindlasti on oma roll selles olnud nii kunagistel õpetajatel kui vanematel. Küll aga suurimateks mõjutajateks pean oma sõpru, kellega juba varajases nooruses hakkasin külastama erinevaid kontserte ning hulgaliselt teatrietendusi. Ütleksingi, et kõige rohkem on mind keelest ja kirjandusest huvituma suunanud tugev sümpaatia muusika ja teatri vastu. Kultuur ja keel on omavahel tihedalt seotud. Erinevates etendustes ning muusikapalades kasutatav keel on niivõrd põnev ja paeluv - selline loomingulisus on tekitanud tahtmise teada saada ja mõista, millised ilusad ja sügavad mõtted neis tekstides peituvad ning mida tahetakse kuulajale ja vaatajale edasi anda. Lisaks on minus alati olnud ka veidi heatahtlikku kiuslikkust märgata keelevigu ning julgust neid parandada.

2. Keele kõnelemise ja kirjutamise juures pean oluliseks seda, et inimene oskaks edasi anda oma mõtteid - arutleda, argumenteerida, põhjendada. Anda oma mõtteid edasi just selliselt, et midagi kaduma ei läheks. Selleks on äärmiselt oluline pühendumus õppida ning olla huvitatud maailmas toimuvast - eesti keel oma sõnavara ja keeleviguritega võib kohati olla päris keeruline.

3. Soovin õpilastele edasi anda uudishimu! Soovin, et nendeni jõuaks tahtmine tunda huvi eesti keele ning kirjanduse vastu laiemalt - teadmine, et eesti keel koos kirjandusega on veel palju rohkemat ja rikkamat, kui vaid harjutused ning lugemispalad koolitunnis. Pean ka väga oluliseks, et õpilased mõistaksid eesti keele õppimise laiemat pilti ja põhjust, miks on oluline päriselt osata eesti keelt ning mida noorte hea keeleoskus meie tulevikule tähendab.

Soovime Kadrile, Lilile ja Merikesele palju rõõmu hiiu murde õpetamisel ja helisema panemisel!

Saame tuttavaks, Kadri Toming!

Kadri on kontserdi "Võta mul käest" keeletoimetamise eestvedaja.

Muidugi ei tee ta seda üksi! Suureks abiks on Kärdla Kooli uuel õpetajal Lili Kääril ja Merike Heinsool. Kolmekesi põimitakse kokku hiiu keel ja hiiu nali, mis kõlab kontserdil "Võta mu käest" õpilaste esituses.

1. Kes on sind lapsepõlvele tagasi mõeldes kõige enam mõjutanud, et sinu huvi keele ja kirjanduse vastu on suur?

2. Mida pead keele kõnelemise, kirjutamise juures kõige olulisemaks?

3.Mida te soovid kõige enam oma õpilastele edasi anda?

Kadri Toming

1. Kindlasti on oma roll selles olnud nii kunagistel õpetajatel kui vanematel. Küll aga suurimateks mõjutajateks pean oma sõpru, kellega juba varajases nooruses hakkasin külastama erinevaid kontserte ning hulgaliselt teatrietendusi. Ütleksingi, et kõige rohkem on mind keelest ja kirjandusest huvituma suunanud tugev sümpaatia muusika ja teatri vastu. Kultuur ja keel on omavahel tihedalt seotud. Erinevates etendustes ning muusikapalades kasutatav keel on niivõrd põnev ja paeluv - selline loomingulisus on tekitanud tahtmise teada saada ja mõista, millised ilusad ja sügavad mõtted neis tekstides peituvad ning mida tahetakse kuulajale ja vaatajale edasi anda. Lisaks on minus alati olnud ka veidi heatahtlikku kiuslikkust märgata keelevigu ning julgust neid parandada.

2. Keele kõnelemise ja kirjutamise juures pean oluliseks seda, et inimene oskaks edasi anda oma mõtteid - arutleda, argumenteerida, põhjendada. Anda oma mõtteid edasi just selliselt, et midagi kaduma ei läheks. Selleks on äärmiselt oluline pühendumus õppida ning olla huvitatud maailmas toimuvast - eesti keel oma sõnavara ja keeleviguritega võib kohati olla päris keeruline.

3. Soovin õpilastele edasi anda uudishimu! Soovin, et nendeni jõuaks tahtmine tunda huvi eesti keele ning kirjanduse vastu laiemalt - teadmine, et eesti keel koos kirjandusega on veel palju rohkemat ja rikkamat, kui vaid harjutused ning lugemispalad koolitunnis. Pean ka väga oluliseks, et õpilased mõistaksid eesti keele õppimise laiemat pilti ja põhjust, miks on oluline päriselt osata eesti keelt ning mida noorte hea keeleoskus meie tulevikule tähendab.

Soovime Kadrile, Lilile ja Merikesele palju rõõmu hiiu murde õpetamisel ja helisema panemisel!