Projektid

Käimasolevad projektid


 The Practical Usage of Your Theoretical Knowledge

Projekti koduleht

Erasmus+ rahvusvaheline projekt, mille koordinaatoriks on ühendus “Vidzemes inovāciju instruments” ja millesse on kaasatud koostööpartneritena Kärdla Põhikool ning mitmed koolid Lätist ja Leedust.

Projekti eesmärgiks on luua virtuaalkeskkond, kus 8. ja 9. klasside õpilastel oleks võimalik oma teadmisi füüsika, keemia ja matemaatika vallas täiendada. Ülesannete koostamisel on lähtutud riiklikust õppekavast. Pärast õpilaste kaasabil valminud õppevideote vaatamist, mida on kokku 100, on võimalik ka oma teadmisi testida. 

Projekti kestus: 01. september 2017. – 31. august 2019.

 The Practical Usage of Your Theoretical Knowledge

Projekti koduleht

Erasmus+ rahvusvaheline projekt, mille koordinaatoriks on ühendus “Vidzemes inovāciju instruments” ja millesse on kaasatud koostööpartneritena Kärdla Põhikool ning mitmed koolid Lätist ja Leedust.

Projekti eesmärgiks on luua virtuaalkeskkond, kus 8. ja 9. klasside õpilastel oleks võimalik oma teadmisi füüsika, keemia ja matemaatika vallas täiendada. Ülesannete koostamisel on lähtutud riiklikust õppekavast. Pärast õpilaste kaasabil valminud õppevideote vaatamist, mida on kokku 100, on võimalik ka oma teadmisi testida. 

Projekti kestus: 01. september 2017. – 31. august 2019.