Õppetöö

Tunnirahu klass


Tunnirahu klass:

 • Tunnirahu klassi eesmärgiks on tagada igale õpilasele õigus õppida. 
 • Tunnirahu klass on mõeldud õpilastele, kes ei täida õpetaja korraldusi, segavad õppetööd või rikuvad muul moel tunnirahu.
 • Tunnirahu klassi suunatakse õpilane kindla tunnitööga. Tunnitöö annab õpilasele aineõpetaja.
 • Õpilane töötab tunnirahu klassis iseseisvalt, aga on sotsiaalpedagoogi/õpetaja jälgimisel.
 • Õpilasel on kohustus tunnirahu klassis tehtud töö esitada aineõpetajale.
 • Tunnirahu klassi tööd koordineerib sotsiaalpedagoog ning klass asub sotsiaalpedagoogi kabinetis.

Tunni töörahu tagamise etapid:

 1.  Aineõpetaja teeb konkreetse suulise märkuse.
 2. Aineõpetaja teeb märkuse Stuudiumisse ning teavitab klassijuhatajat, kes omakorda veendub, et ka lapsevanem oleks teavitatud.
 3. Aineõpetaja suunab õpilase klassiruumist välja tunnirahu klassi koos konkreetse õpiülesandega. Aineõpetaja helistab sotsiaalpedagoogile numbril 5883 7373 ja teatab, et õpilane on tunnirahu klassi saadetud.
 4. Õpilane esitab tehtud töö kontrollimiseks ja tagasiside saamiseks õpetajale antud tunni lõpus. Esitamata töö hinnatakse mitterahuldava hindega.
 5. Tunnirahu klassi mittejõudmisel, kui on aineõpetaja poolt saadetud, märgitakse Stuudiumisse põhjuseta puudutud tund.
 6. Tunnirahu klassi õpetajate hinnangud on aluseks käitumishinde väljapanemisel. Õpetajal on õigus alandada käitumishinnet peale kolmandat tunnirahu klassi suunamist.
 7.  Korduva klassiruumist eemaldamise korral organiseerib kooli sotsiaalpedagoog ümarlaua, kuhu kutsutakse õpilane, klassijuhataja, aineõpetaja(d) ja lapsevanemad. Vajadusel kaasatakse juhtkonna esindaja, erinevaid tugispetsialiste või spetsialiste väljastpool kooli.
 8. Kooli tugispetsialistid saavad koostöös õpilase ning lapsevanematega rakendada õpilase suhtes erinevaid tugi-ja mõjutusmeetmeid, mis on kirjas Kärdla Kooli kodukorras (vt ptk 6).
 9. Kui eelnimetatud meetmed ei taga soovitud tulemust, rakendatakse vastavaltPGS § 58 lõike 3 punkt 3 alusel ajutine õppes osalemise keeld koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused iseseisvalt, lapsevanema järelvalve all. Õpilasel tuleb esitada tehtud tööd ja sooritada kontrolltööd aineõpetaja poolt määratud tähtajaks.
 10. 1.-3. klassi õpetaja helistab sotsiaalpedagoogile ning sotsiaalpedagoog liigub õpilasele järgi, II ja III (4.-9.kl) kooliastme õpilased liiguvad tunnirahu klassi iseseisvalt, pärast seda, kui õpetaja on vastava korralduse andnud.

Tunnirahu klass:

 • Tunnirahu klassi eesmärgiks on tagada igale õpilasele õigus õppida. 
 • Tunnirahu klass on mõeldud õpilastele, kes ei täida õpetaja korraldusi, segavad õppetööd või rikuvad muul moel tunnirahu.
 • Tunnirahu klassi suunatakse õpilane kindla tunnitööga. Tunnitöö annab õpilasele aineõpetaja.
 • Õpilane töötab tunnirahu klassis iseseisvalt, aga on sotsiaalpedagoogi/õpetaja jälgimisel.
 • Õpilasel on kohustus tunnirahu klassis tehtud töö esitada aineõpetajale.
 • Tunnirahu klassi tööd koordineerib sotsiaalpedagoog ning klass asub sotsiaalpedagoogi kabinetis.

Tunni töörahu tagamise etapid:

 1.  Aineõpetaja teeb konkreetse suulise märkuse.
 2. Aineõpetaja teeb märkuse Stuudiumisse ning teavitab klassijuhatajat, kes omakorda veendub, et ka lapsevanem oleks teavitatud.
 3. Aineõpetaja suunab õpilase klassiruumist välja tunnirahu klassi koos konkreetse õpiülesandega. Aineõpetaja helistab sotsiaalpedagoogile numbril 5883 7373 ja teatab, et õpilane on tunnirahu klassi saadetud.
 4. Õpilane esitab tehtud töö kontrollimiseks ja tagasiside saamiseks õpetajale antud tunni lõpus. Esitamata töö hinnatakse mitterahuldava hindega.
 5. Tunnirahu klassi mittejõudmisel, kui on aineõpetaja poolt saadetud, märgitakse Stuudiumisse põhjuseta puudutud tund.
 6. Tunnirahu klassi õpetajate hinnangud on aluseks käitumishinde väljapanemisel. Õpetajal on õigus alandada käitumishinnet peale kolmandat tunnirahu klassi suunamist.
 7.  Korduva klassiruumist eemaldamise korral organiseerib kooli sotsiaalpedagoog ümarlaua, kuhu kutsutakse õpilane, klassijuhataja, aineõpetaja(d) ja lapsevanemad. Vajadusel kaasatakse juhtkonna esindaja, erinevaid tugispetsialiste või spetsialiste väljastpool kooli.
 8. Kooli tugispetsialistid saavad koostöös õpilase ning lapsevanematega rakendada õpilase suhtes erinevaid tugi-ja mõjutusmeetmeid, mis on kirjas Kärdla Kooli kodukorras (vt ptk 6).
 9. Kui eelnimetatud meetmed ei taga soovitud tulemust, rakendatakse vastavaltPGS § 58 lõike 3 punkt 3 alusel ajutine õppes osalemise keeld koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused iseseisvalt, lapsevanema järelvalve all. Õpilasel tuleb esitada tehtud tööd ja sooritada kontrolltööd aineõpetaja poolt määratud tähtajaks.
 10. 1.-3. klassi õpetaja helistab sotsiaalpedagoogile ning sotsiaalpedagoog liigub õpilasele järgi, II ja III (4.-9.kl) kooliastme õpilased liiguvad tunnirahu klassi iseseisvalt, pärast seda, kui õpetaja on vastava korralduse andnud.