Koolielu

Huvitegevus


Pärast tunde on kõikidel õpilastel võimalik osaleda erinevates huvitundides ja/või huvikoolides. Nii lapsevanema kui õpilase kohustus on jälgida, et õppetööle kuluv aeg ning hõivatus huviringide ja huvikoolidega, jätaks piisavalt puhke- ja mänguaega.

Septembris tutvustatakse Kärdla Põhikooli õpilastele kooli poolt pakutavaid huvitunde, mis alustavad tegevust üldjuhul septembrikuu teises pooles. Huvitundides osalemiseks tuleb lapsevanemal laps registreerida huvitundi huvihariduse registris. Eraldi avaldust täitma ei pea. Juhend selle jaoks on leitav siit

Huvitundides osalemine on vabatahtlik. Vastavalt materiaalsetele ja inimressurssidele võib õppeaasta keskel tulla huvitundide valikusse või toimumisaegadesse muudatusi.

2021/2022 õppeaastal pakub Kärdla Põhikool järgmisi huvitunde:

Robootika (Tarvo Malk, Helen Tammeveski)
Puutöö (Andres Laanejõe)
Keraamika (Sulev Loopalu)
Matemängud (Regina Jõeleht)
Mudilaskoor (Raili Kaibald)
Lastekoor (Raili Kaibald)
Poistekoor (Ulvi Tamm)

Huvitundide ajad on kirjas tunniplaanis.

Ettepanekuid uuteks algatusteks, huvitundideks, õppekäikudeks ja koostööprojektideks saavad teha nii lapsevanemad, õpilased, õpetajad, teised koolitöötajad kui kogukonna liikmed laiemalt kooli juhtkonnale kogu õppeaasta kestel.


Pärast tunde on kõikidel õpilastel võimalik osaleda erinevates huvitundides ja/või huvikoolides. Nii lapsevanema kui õpilase kohustus on jälgida, et õppetööle kuluv aeg ning hõivatus huviringide ja huvikoolidega, jätaks piisavalt puhke- ja mänguaega.

Septembris tutvustatakse Kärdla Põhikooli õpilastele kooli poolt pakutavaid huvitunde, mis alustavad tegevust üldjuhul septembrikuu teises pooles. Huvitundides osalemiseks tuleb lapsevanemal laps registreerida huvitundi huvihariduse registris. Eraldi avaldust täitma ei pea. Juhend selle jaoks on leitav siit


Huvitundides osalemine on vabatahtlik. Vastavalt materiaalsetele ja inimressurssidele võib õppeaasta keskel tulla huvitundide valikusse või toimumisaegadesse muudatusi.

2021/2022 õppeaastal pakub Kärdla Põhikool järgmisi huvitunde:

Robootika (Tarvo Malk, Helen Tammeveski)
Puutöö (Andres Laanejõe)
Keraamika (Sulev Loopalu)
Matemängud (Regina Jõeleht)
Mudilaskoor (Raili Kaibald)
Lastekoor (Raili Kaibald)
Poistekoor (Ulvi Tamm)

Huvitundide ajad on kirjas tunniplaanis.

Ettepanekuid uuteks algatusteks, huvitundideks, õppekäikudeks ja koostööprojektideks saavad teha nii lapsevanemad, õpilased, õpetajad, teised koolitöötajad kui kogukonna liikmed laiemalt kooli juhtkonnale kogu õppeaasta kestel.

Robootika huvitund (Helen Tammeveski)

Toimumispäevad: K kell 14.45 - 15.30

Koolitaja: Helen Tammeveski

Ruum: vana maja ruum nr 2

Sihtgrupp: 1.-3. klassid

Eesmärgiks on põhiliselt:
- tehnilise hariduse propageerimine I kooliastme õpilaste seas ning huvi tekitamine loodusteaduse ja tehnoloogia vastu;
- läbi erinevate loovülesannete õpilaste koostöö, esinemis-, meeskonnatöö ja suhtlemisoskuse arendamine;
- arendada õpilaste käelisi oskusi erinevate seadmete projekteerimise ja kokkupaneku kaudu;
- positiivse keskkonna loomine, kus õpilased vabalt väljendavad ja avavad ennast,
- loovad uusi asju ja teadmist, teevad järeldusi, analüüsivad ennast;
- võistlustel osalemise kaudu pakkuda õpilastele teadmiste kontrolli võrdlemist ning oskust tunda rõõmu kaotusest ja võitudest;
- enesekindluse, järjekindluse, julguse ja püsivuse arendamine;
- tööoskuste kujundamine.

Tegevused:
- LEGO klotsidest ehitamine;
- LEGO (EV3 ja SPIKE prime) robotite disainimine ja ehitamine ning katsetamine;
- probleemülesannete lahendamine nii teoreetiliselt kui ka robotitega;
- võimalusel Robootikaga seonduvatest üritustest osavõtt.

Vanuseklass: 7-10 aastat (I kooliaste)

Helen Tammeveski