Koolielu

Huvitegevus


Pärast tunde on kõikidel õpilastel võimalik osaleda erinevates huviringides ja/või huvikoolides. Nii lapsevanema kui õpilase kohustus on jälgida, et õppetööle kuluv aeg ning hõivatus huviringide ja huvikoolidega, jätaks piisavalt puhke- ja mänguaega.

Septembris tutvustatakse Kärdla Põhikooli õpilastele kooli poolt pakutavaid huviringe, mis alustavad tegevust üldjuhul oktoobris. Huviringides osalemiseks tuleb õpilasel esitada avaldus, millel on lapsevanema nõusolek. Huviringides osalemine on vabatahtlik, kuid ühest huviringist teise liikumiseks on vaja lapsevanema avaldust. Vastavalt materiaalsetele ja inimressurssidele võib õppeaasta keskel tulla huviringide valikusse või toimumisaegadesse muudatusi.

Ettepanekuid uuteks algatusteks, huviringideks, õppekäikudeks ja koostööprojektideks saavad teha nii lapsevanemad, õpilased, õpetajad, teised koolitöötajad kui kogukonna liikmed laiemalt kooli juhtkonnale kogu õppeaasta kestel.


Pärast tunde on kõikidel õpilastel võimalik osaleda erinevates huviringides ja/või huvikoolides. Nii lapsevanema kui õpilase kohustus on jälgida, et õppetööle kuluv aeg ning hõivatus huviringide ja huvikoolidega, jätaks piisavalt puhke- ja mänguaega.


Septembris tutvustatakse Kärdla Põhikooli õpilastele kooli poolt pakutavaid huviringe, mis alustavad tegevust üldjuhul oktoobris. Huviringides osalemiseks tuleb õpilasel esitada avaldus, millel on lapsevanema nõusolek. Huviringides osalemine on vabatahtlik, kuid ühest huviringist teise liikumiseks on vaja lapsevanema avaldust. Vastavalt materiaalsetele ja inimressurssidele võib õppeaasta keskel tulla huviringide valikusse või toimumisaegadesse muudatusi.

Ettepanekuid uuteks algatusteks, huviringideks, õppekäikudeks ja koostööprojektideks saavad teha nii lapsevanemad, õpilased, õpetajad, teised koolitöötajad kui kogukonna liikmed laiemalt kooli juhtkonnale kogu õppeaasta kestel.