Pikapäevarühm


Dokumendid

Alates 02. septembrist on pikapäevarühmad avatud E - R kella 13.00 -15.00 (klass nr 1, vana maja I korrus).

Pikapäevarühmas on võimalus osaleda 1.– 3. klassi õpilastel lapsevanema avalduse alusel. Õpilasi juhendavad pikapäevarühma õpetaja ja teised koolitöötajad. Rühma suuruse ja tegevuste ajakava kehtestab direktor õppejuhi ettepanekul.

Pikapäevarühmad alustavad mängu-ja õuetegevustega, millele järgneb söömine koolisööklas ja õppimine/vaiksed tegevused. Õpetaja suunab ja juhendab õpilasi õppimisel, kuid õppetükke teevad lapsed kohapeal iseseisvalt. Vahel võib laps olla koolipäevast nii kurnatud, et koolimajas ta õppida ei jaksa ning vajab aega lihtsalt olemiseks-puhkamiseks. Seetõttu palume lapsevanematel lapse kodutööd ise üle vaadata.

Pikapäevarühma päevakava:
13:00 koduste õpiülesannete tegemine, puhkus vabas õhus ja huvitegevused,
14:30 täiendav eine,
15:00 õpilaste saatmine koju.

Pikapäevarühmast varem lahkumine on võimalik vaid lapsevanema nõusolekul. Palume lapsevanemal teada anda lapse huviringidest ja aegadest, et vajadusel laps sinna suunata ning anda infot, kas laps osaleb pikapäevarühmas igapäevaselt või mitte.
Palume laste puudumisest teada anda telefonile 53575727,  õpetajale (liissinilaid@kardla.edu.ee) või Stuudiumi kaudu. 

 

 

Dokumendid

Alates 02. septembrist on pikapäevarühmad avatud E - R kella 13.00 -15.00 (klass nr 1, vana maja I korrus).

Pikapäevarühmas on võimalus osaleda 1.– 3. klassi õpilastel lapsevanema avalduse alusel. Õpilasi juhendavad pikapäevarühma õpetaja ja teised koolitöötajad. Rühma suuruse ja tegevuste ajakava kehtestab direktor õppejuhi ettepanekul.

Pikapäevarühmad alustavad mängu-ja õuetegevustega, millele järgneb söömine koolisööklas ja õppimine/vaiksed tegevused. Õpetaja suunab ja juhendab õpilasi õppimisel, kuid õppetükke teevad lapsed kohapeal iseseisvalt. Vahel võib laps olla koolipäevast nii kurnatud, et koolimajas ta õppida ei jaksa ning vajab aega lihtsalt olemiseks-puhkamiseks. Seetõttu palume lapsevanematel lapse kodutööd ise üle vaadata.

Pikapäevarühma päevakava:
13:00 koduste õpiülesannete tegemine, puhkus vabas õhus ja huvitegevused,
14:30 täiendav eine,
15:00 õpilaste saatmine koju.

Pikapäevarühmast varem lahkumine on võimalik vaid lapsevanema nõusolekul. Palume lapsevanemal teada anda lapse huviringidest ja aegadest, et vajadusel laps sinna suunata ning anda infot, kas laps osaleb pikapäevarühmas igapäevaselt või mitte.
Palume laste puudumisest teada anda telefonile 53575727,  õpetajale (liissinilaid@kardla.edu.ee) või Stuudiumi kaudu.