Sööklasse tulemise kellaajad

10.35-10.55 ... 1. - 5. klass
11.40-12.05 ... 6. - 9. klass
12.00-12.30 ... 10. - 12. klass
Söökla palub nädal ette teatada, kui klass puudub koolist.