Söökla kodukord

- Õpilasi toitlustatakse sööklas kindlaks määratud kellaaegadel, muudel vahetundidel on tasuta koolitoidu söömine võimalik kokkuleppel söökla personaliga.
- Kogu klassi puudumisest informeerib klassijuhataja majandusjuhatajat nädal aega ette, kogu kooli hõlmavatest üritustest informeerib personali majandusjuhataja.
- Õpetajate toiduraha tasutakse üks kord kuus ülekandega kooli arvele.
- Õpilase puudumisest informeerib majandusjuhatajat õpilane ise, lapsevanem või hooldaja.
- Söökla kontaktid: koolitoit@kardla.edu.ee, tel: 46 32 209, majandusjuhataja: annikingsepp@kardla.edu.ee, tel: 4632208
- Kärdla Põhikooli koolipere järgib nii kooli sööklas kui kõigis muudes kooliruumides kombeid, mis ei tekita ebameeldivusi inimestele tema ümber ega kahjusta kooli vara
- Õpilased ei vii toitu sööklast välja söökla personali loata.