Uurimis- ja loovtööd

1. Koostamise ja vormistamise juhendid:
kygloovtoojuhend2015uus.pdf
Loovtoo_vormindamise_uus_juhend.pdf

2. Tööde maht:
Uurimistöös 3 lk teoreetilist osa + 2 lk analüüsi ja järeldusi
Loovtöös 3 lk teoreetilist osa + praktiline osa
NB! Paaristöö puhul mahud kahekordistuvad

3. Tähtajad
20. novembril toimub 8. kl esimene kollokvium.
- Õpilasel tuleb teha suuline ettekanne oma töö teemast, anda edasi mõtted edaspidiseks ja kinnitatakse juhendaja.
- Punkte komisjon ei anna, vaid iga õpilane saab kirjaliku tagasiside ja soovitused e-kooli.
- Õpilasel tuleb printida kooli kodulehelt päevik ja alustada selle täitmisega (KP_loovtpevik.rtf)
17. jaanuaril toimub 8. kl teine kollokvium.
Lisada drive-i info valmimisjärgus töö kohta. Täpsemad nõuded kollokviumi esitluse juhendis kooli kodulehel (Kollokviumi_esitl_juhend.pdf)
15. aprilliks peab 8. kl õpilane esitama töö mustandi elektrooniliselt drive-i.(soovitavalt pdf) ja juhendajale.
18. aprillil saab iga 8. kl õpilane oma töö kohta juhendajalt kirjaliku tagasiside
30. aprilliks peab 8. kl õpilane esitama paberkandjal töö puhtandi komisjonile koos juhendaja kinnitusega, et töö on lubatud kaitsmisele. 
7. mail toimub 8. kl õpilaste tööde kaitsmine.
Tutvuda hindamisjuhendiga kooli kodulehelt (uurimis_ja_loovt88de hindamise juhend.doc)
14. mail toimub 7. klassi esimene kollokvium.
- Õpilasel tuleb teha suuline ettekanne oma töö teemast, anda edasi mõtted edaspidiseks ja kinnitatakse juhendaja.
- Punkte komisjon ei anna, vaid iga õpilane saab kirjaliku tagasiside ja soovitused e-kooli.
- Õpilasel tuleb printida kooli kodulehelt päevik ja alustada selle täitmisega (KP_loovtpevik.rtf)


Komisjoni liikmed:
Ellen Epner
Sirje Juurikas
Margit Kagadze
Tiia Palmiste
Helis Roosimaa

Küsimuste korral võtta ühendust direktoriga (margitkagadze@hiig.edu.ee, tel 534 74 137)


KP_loovtpevik.rtf
Kollokviumi_esitl_juhend.pdf
uurimis_ja_loovt88de_hindamise_juhend.doc