Õpilane

Tundide ajakava: 
1. tund 8:00 – 8:45
2. tund 8:55 – 9:40
3. tund 9:50 – 10:35
söögivahetund I – V
4. tund 10:55 – 11:40
söögivahetund VI – IX
5. tund 12:10 – 12:55
6. tund 13:05 – 13:50
7. tund 14:00 – 14:45

Õppeperioodide ajad
I õppeperiood
1.09.2018-30.11.2018 (12 nädalat) 
II õppeperiood 3.12.2018-15.03.2019 (12nädalat)   
III õppeperiood 18.03.2019-11.06.2019 (11 nädalat) 

2018/2019. õppeaasta koolivaheajad
sügisvaheaeg 22.10.2018-28.10.2018
jõuluvaheaeg 24.12.2018-06.01.2019
talvevaheaeg 25.02.2019-03.03.2019
kevadvaheaeg 22.04.2019-28.04.2019
suvevaheaeg 12.06.2019 (v.a. lõpuklassid)-31.08.2019

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad
eesti keel ja kirjandus (kirjalik) – 3. juuni 2019. a   
matemaatika (kirjalik) – 10. juuni 2019. a 
valikaine - 13. juuni 2019. a  

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad
3. klassi tasemetööd:   
eesti keel – 8. mai 2019. a
matemaatika (kirjalik) – 15. mai 2019. a   

6. klassi tasemetööd:  
eesti keel (kirjalik) – 14. mai 2019. a   
matemaatika – 21. mai 2019. a   
Allikas: Haridus- ja teadusministri määrus 17.05.2017 nr 17