Ajalugu

Kronoloogia

1830 – Koolihariduse algus Kärdlas, vabrikutööliste lastele hakati õpetama emakeelt, rehkendamist, usuõpetust ja saksa keelt. Kool oli algul mõeldud nii poistele kui tüdrukutele. Tööd alustas ka vabriku erakool, mida nimetati saksa kooliks.
1853 – Asutati poistekool, kus õpetati lugemist, kirjutamist, usuõpetust ja pisut rehkendamist.
1863 – Kool viidi üle vallakooli programmile. Kärdla koolis õpetati lisaks programmis ettenähtud ainetele ka saksa keelt.
1863 – Avati tütarlastekool.
1870 – Tütarlastekool kolis 1862. aastal valminud vabrikutööliste majja (praegune õpilaskodu aadressil Rookopli 4, kus varem töötasid kaua aega algklassid).
1902 – Alustas tegevust omamoodi eelkool, nn. „rotikool“, kus õpetati lugemist, liitmist ja joonistamist.
1910 – Kärdlas avati haridusseltsi erakool (haridusselts ise loodi 1907.a.).
1911 – Poiste- ja tütarlastekool ühendati kolmeaastase õppekursusega Kärdla Ühendatud Vallakooliks.
1916 – Kõik Kärdlas tegutsevad koolid liideti kuueaastase õppekursusega Kärdla Riigikooliks.
1919 – Kärdla Algkool muudeti Kärdla Kõrgemaks Algkooliks (4+2 õppeaastat).
1920 – Kuueklassilise Kärdla Kõrgema Algkooli juures avati üldhariduslik täiendusklass tollase gümnaasiumi esimese kursusega.
1921 – Avati teine täiendusklass.
1930 – Valmis Kärdla uus koolimaja (praegune nn „vana maja“).
1935 – Kärdla sai seoses koolireformiga üheksaklassilise reaalkooli (üleminek toimus aasta-aastalt). 1935 – Avati kolmas täiendusklass ja hiljem igal sügisel uus, nii et 1938. aastaks oli Kärdla reaalkool täielik.
1938 – Lõpetas Kärdla reaalkooli esimene lend
Valmis kooli puukuur (praegu muinsuskaitse all).
1940 – Kärdla sai keskkooli. Riigivanema otsust keskkooli avamiseks põhjendati sellega, et „Hiiumaal on tema isoleeritud oleku tõttu väga raskes olud laste koolitamisel, eriti pärast algkooli lõpetamist.“
1947 – Lõpetas Kärdla Keskkooli esimene lend.
1965 – Valmis poiste tööõpetuse maja (tollal asusid seal ka füüsika- ja autoõpetuse klass).
1975 – Valmis koolimaja juurdeehitus koos võimla ja sööklaga (nn „uus maja“).
1988 – Valmis uut ja vana maja ühendava vaheosa teine korrus, mis ehitati algul internaadiks.
1997 – Kooli raamatukogu sai endale endise kaubamaja hoone. Teisel korrusel alustasid tööd kunstiklass ja arvutiklass. Maja hakati nimetama teabemajaks.
2000 – Renoveeriti uue maja õppekorpus.
2002 – Kärdla Keskkooli uueks nimeks sai KÄRDLA ÜHISGÜMNAASIUM.
2002 – Renoveeriti söökla.
2003 – Võimlale ehitati uued riietusruumid.
2004 – Endises algklasside renoveeritud majas alustas tööd õpilaskodu.
2006 – Renoveeriti poiste käsitöömaja
Renoveeriti tüdrukute käsitöömaja (endine mööblikauplus).
Renoveeriti kooli fuajee, rajati talveaed
2007 – Renoveeriti vaheosa teine korrus, praegu asuvad seal õpetajate tuba, kantselei ja kooli juhtkonna ruumid.
2007 – Valmis Hiiumaa Teavitamis- ja Nõustamiskeskuse hoone, mis on galeriide abil ühenduses nii koolimaja kui teabemajaga.
2007 – Renoveeriti vana maja, mille ruumidesse kolis ka R. Tobiase nimeline Kärdla Muusikakool.
Ehitati spordisaali abiruumid.
2008 – Renoveeriti kooli teabemaja.
2015 - Lammutati Kärdla Ühisgümnaasiumi üks tiib ja sinna ehitati Hiiumaa Riigigümnaasium.
2016 - Kärdla Ühisgümnaasiumi nime kannab KÄRDLA PÕHIKOOL.
Ühes Riigigümnaasiumi ehitamisega ehitati Kärdla Põhikooli koridoride lõppu tualettruumid.
Sügisel värviti fuajee seinad.
2017 - Lõpetas Kärdla Põhikooli esimene lend.
Värviti võimla riietusruumid.