RAHVUSVAHELINE PROJEKT LÄTI JA LEEDUGA

Kärdla Põhikoolil on käimas Erasmus + projekt „The practical usage of your theoretical knowledge”, mille partneriteks on Läti ja Leedu koolid. Projekti eesmärgiks on luua vabavarana põhikooli vanema astme õpilasele suunatud veebipõhine õppekeskkond ’read2do’, mida on võimalik kasutada nii loodusteaduse (keemia, füüsika) tundides kui ka õpilastel iseseisvalt. Õppekeskkonnas on teemapõhised õppevideod, kus loodusteaduslikke katseid seostatakse reaalse igapäevaeluga ja mõttega, et õppeained koolis ei ole lihtsalt niisama, vaid kõik on tegelikult igapäevaeluga seotud. Kärdla koolist veab projekti õpetaja Ene Tisler.