Liikumine aitab õppida

Kärdla põhikooli töötajad osalesid 25. aprillil Hiiumaa haridustöötajatele suunatud kiputuskonverentsil (kipututama = hiiu keeles liigutama). Rõhuasetus oli tervislikul toitumisel, liikumisel ja õppimisel. Näiteks koolid said arutleda selle üle, kuidas aktiivsed ainetunnid, vahetunnid ja jalgsi/rattaga läbitud (kasvõi osaliselt) koolitee parandab õpilaste keskendumist, mälu, õppimisvõimet ja tõstab koolirõõmu. Hiiumaal on Liikuma Kutsuvate Koolide võrgustikuga liitunud juba neli põhikooli ja sellega oleme saarlastest ees. Päeva lõpus panid osalejad kirja, mida nad saavad juba lähiajal oma asutuses teha ja mida soovitakse ellu viia tulevikus. Ikka selleks, et suunata lapsi ja noori senisest enam liikuma.

Kärdla Põhikooli tiim soovib lähiajal viia ellu järgmised asjad: oleme rohkem õues, avame vahetundideks võimla, loome pallimängudeks võimalusi koolihoovis, muretseme pinksilaudu ning komplekteerime mänguvahendite riiulid/kapid, kust saavad õpilased vahetundideks vahendeid võtta ja pärast tagasi panna. Lisaks soovime tulevikus senisest enam kaasata nii lapsevanemaid kui ettevõtjaid. Üheskoos suudame parandada nii noorte kui täiskasvanute liikumisharjumusi.