Direktori tervitus Eesti vabariigi aastapäeva eel

22. veebruaril 2019

Eestimaa tekkimisest on tänaseks möödunud ligikaudu 13 000 aastat. Vanimad inimasustuse jäljed Eestis ulatuvad viimaste uuringute kohaselt 11 000 aasta taha ja seda just Lääne – Eesti piirkonnas.
Tänavu saab Eesti riik 101 aastat vanaks. See on Eesti lugu. Eesti oma lugu...

Aga millest saab alguse üks lugu?

Alguses peab olema usk.
Usk headusesse. Usk armastusse. Meie esivanemad uskusid Eesti iseseisvumisse. Nad uskusid, et me saame hakkama. Meie kohus on seda usku edasi kanda. Uskuda tähendab vaadata lootusrikkalt tulevikku. Uskumiseks saab jõudu minevikust.  

Eelmisel aastal külastas Eestit Rooma paavst Franciscus: „Olla mäluga maa tähendab mäletada, et see, mille olete tänapäeval saavutanud, on saavutatud tänu eelkäijate pingutustele, raskele tööle, vaimsusele ja usule. Tänulike mälestuste hoidmine võimaldab tunda tänastes saavutustes ära ajaloo viljad, mille on loonud kõik need mehed ja naised, kes nägid vaeva selle nimel, et vabadus oleks võimalik”

Kui usk on olemas, peab olema julgus. Vaba Eesti sünd oli võimalik, sest meie esivanemad olid julged. Nad kandsid edasi iseseisva riigi ja rahva väärtusi, julgesid eristuda ning jääda eestlasteks. Meie kohus on seda julgust edasi kanda. Julgust olla eestlane! Julgust rääkida eesti keelt! Jääda kindlaks oma väärtustele, hoida unikaalset loodust ja pärimust. Seda kõike olenemata, millisesse maailma nurka elu meid kannab. Julgust mäletada minevikku ja samas vaadata julgelt tulevikku.

Eesti president Lennart Meri on öelnud: „Ja te teate, et muutuvas maailmas võidab see, kes maailmaga käib koos, käib natukene kiiremine kui maailm. Jõuab maailmast ette, oskab ette näha neid probleeme, neid küsimusi, neid lahendusi, mida elu talle seab”.

Kui on olemas usk ja julgus. Mida veel? On vaja tänulikkust. Olla tänulik inimestele enda ümber, möödunud sündmustele ja isegi sellele, kui on ebaõnnestumised. Nendest saab vaid õppida. Olla tänulik oma esivanemate pingutustele, et meie elu saaks parem. Olla iga päev tänulik elule endale. Sellele, et elame vabal maal.

Hoiame Eestit, hoiame Hiiumaad, hoiame oma kooli, hoiame oma kodu ja lähedasi!

Olgu usku, julgust ja tänulikkust - Palju õnne, Eesti!


Margit Kagadze
Kärdla Põhikooli direktor