Alanud on vastuvõtt 1. klassi

2019. aasta septembris avame kaks esimest klassi. Õpetajateks saavad Reet Sauer ja Heli Tomson. Klassidesse jagunevad õpilased avalduse esitamise järjekorras. Klassijuhatajad loositakse augustis lastevanemate üldkoosolekul.

Kärdla Põhikooli direktor soovib kõikide tulevaste 1. klassi õpilaste ja nende vanematega kohtuda, et tutvustada kooli väärtusi, õppekorraldust ja saada teavet kodu ootustest koolile. See aitab kujundada ühised arusaamad lapse arenguks vajalikest tingimustest ja iga ühe panusest selles. Kokku planeerige aega ca 30 minutit. Avaldus ja dokumendid ( lapsevanema dokumendi koopia ja lapse sünnitõendi koopa) palume enne vestlusele tulekut saata kantseleisse elektrooniliselt (kantselei@kardla.edu.ee), tuua kantseleisse kohapeale (igal tööpäeval kell 8.00 - 15.00) või võtta vestlusele kaasa. Avaldus on üleval kooli kodulehel (kardla.edu.ee). Kantselei ja direktori kabinet asuvad kooli peamaja ja muusikakooli vahelise hoone teisel korrusel.

Avaldus õppima asumiseks Kärdla Põhikooli

Registreerimine perevestlusele

Lisaks vestlusele direktoriga sooritavad kõik esimesse klassi astujad kooliküpsusega seotud testi, mille tulemusi saab arvestada õppetöö kavandamisel. Testi viib läbi psühholoog Lia Gramakovski Kärdla lasteaias. Test ei ole aluseks kooli sisseastumiseks ja õpilaste jaotamisel klassidesse. Testitulemustest annab lapsevanemale tagasisidet psühholoog ja selleks tuleb ise temaga sobiv aeg kokku leppida (liagramakovski@kardla.edu.ee)