Projektid

Kärdla Ühisgümnaasiumi õpilased ja õpetajad on osalenud mitmetes maakondlikes, vabariiklikes ja ka rahvusvahelistes projektides. Siit lehelt leiad projektide tutvustused.


 The Practical Usage of Your Theoretical Knowledge

Projekti koduleht

Erasmus+ rahvusvaheline projekt, mille koordinaatoriks on ühendus “Vidzemes inovāciju instruments” ja millesse on kaasatud koostööpartneritena Kärdla Põhikool ning mitmed koolid Lätist ja Leedust.

Projekti eesmärgiks on luua virtuaalkeskkond, kus 8. ja 9. klasside õpilastel oleks võimalik oma teadmisi füüsika, keemia ja matemaatika vallas täiendada. Ülesannete koostamisel on lähtutud riiklikust õppekavast. Pärast õpilaste kaasabil valminud õppevideote vaatamist, mida on kokku 100, on võimalik ka oma teadmisi testida. 

Projekti kestus: 01. september 2017. – 31. august 2019.


 

Life is a project, be an entrepreneur, make it successful!

Projekti koduleht

The aim of the project is to create a virtual international company. It will combine the activities of the student companies established in all schools that are advertising agencies with different activities. Students will acquire economics knowledge to create, manage and develop their small enterprise /an advertising agency/; they will acquire basic business skills. They will connect the real business, they will obtain the experience and know-how for their companies and will face problems related to local government and legislation. The conduction of an innovation camp and workshop for business ideas will lead to development of their entrepreneurial attitudes, motivate them to be creative and generate ideas on a specific business challenge.

Projekti eesmärgiks on luua virtuaalne rahvusvaheline ettevõte, millesse on integreeritud reklaami teenused. See ettevõte ühendab igas koolis loodud õpilasfirmade tegevust. Õpilasfirmadeks on erineva tegevusega reklaamiagentuurid. Õpilased omandavad majandusalaseid teadmisi et luua, hallata ja arendada oma väikeettevõtet / reklaamiagentuuri /, samuti äritegevuse baasoskusi. Nad külastavad ettevõtteid saamaks kogemusi ja asjatundlikku nõu, puutuvad kokku kohaliku omavalitsuse probleemide ja õigusaktidega.


 

 

Sirguvad söögisellid

http://hiiusellid.webnode.com/
Sirguvate söögisellide kokaraamat. Hiiumaa

Projektis osaleb KÜG VI b klass.

Projekti peaeesmärk on tihendada sidemeid kohalike toidutootjate ja koolide vahel. Projekti käigus uuritakse lühikese tarneketi “põllult potti” rakendamise võimalusi, et vahetada tootjate ja töötlejate kogemusi ning üksteiselt õppida. Teiseks suunaks on õpetada lastele praktiliste näidete varal talutöid, toiduvalmistamist jne.

Projekti tegevused jagunevad kaheks:

1.koolilastele suunatud tegevused;
2.koolide ja lasteaedade personalile suunatud tegevused.
Üheskoos koostööpartneritega viiakse läbi erinevaid üritusi ja teemapäevi, mis on seotud kohaliku toidu ja söömisharjumustega, nt koolikokad käivad õppimas ja kogemusi saamas naabervalla, naabersaare ning ka Inglismaa ja Prantsusmaa kolleegidelt; lastele kohaliku toidu väärtuste tutvustamine jne. Projekti tulemusena luuakse mitmeid filmiklippe, mis projektiga seotud tegevusi edasi annavad ning valmib interaktiivne kokaraamat tõlkega inglise, prantsuse ja eesti keelde.

Projekti kestus: september 2012 – detsember 2014

Projekt on võitnud tunnustust nii Eestis , kui ka üle euroopa, olles parim projekt oma kategoorias.

Sirguvad söögisellid projekt valiti Euroopa 14 parimaks LEADER projektiks.
Apr 16, 2014

Ainsa Eesti projektina valiti peatselt ilmuvasse Euroopa parimate projektide kataloogi meie "Sirguvad Söögisellid". Eestist saadeti võistlusele 13 projekti, kogu Euroopast 160 projektinäidist, millest zürii valis trükise jaoks välja 14 projekti, mis esindavad 10 riiki.
Trükis ilmub käesoleva aasta juuni alguseks, kui toimub seminar "Kuus aastat Euroopa maapiirkondade ühendamist: õppimine minevikust - valmistumine tulevikuks" ("6 Years of Connecting Rural Europe: Learning from the past- Preparing for the future"). Euroopa maaelu arengu võrgustik (ENRD) korraldas konkursi, et leida projekte EL programmiperioodi 2007-2013 heade projektinäidete trükisesse.

Sirguvad söögisellid on parim LEADER koostööprojekt 27/09/2013

Projekt Sirguvad söögisellid /Growing gastronauts võitis parima LEADER rahvusvahelise projektina esikoha alagrupis Kohalik ressurss ja keskkond! "See on parim koostööprojekt üldse", ütles Hiiu lehe andmetel Maamaajdnuse infokeskuse LEADER osakonna juhataja Krista Kõiv. Mille üle Hiidlaste Koostöökogul on hea meel!

Osapooled :
LAG Pays Vallée du Loir Prantsusmaa juhtimisel,
Hiiumaa Koostöökogu , Kärdla Ühisgümnaasium, Käina Gümnaasium
Saarte Koostöökogu
Shropshire Hills AONB Partnership Inglismaa
Central Warwickshire Villages LAG Inglismaa


 

My national costume (uus projekt)

Projekti koduleht

Pildid - pabernukkude valmistamine

Projekti eesmärgiks on rahvusliku pärandi tundma õppimine ja säilitamine.


 

Literature Live

Multilateral project proposed is focused on literature. Students (over 14) will choose and contact living authors in their countries and, within two school years, organize six meetings with them. Through the meetings, students will experience the literature live and possibly get inspired to read more. Further, they will gather original autographs, prepare exhibitions at their schools and also share information with their international partners during project meetings. Through the project, students will familiarize with different literary genres and theory and will also create their own texts. They will also adopt methods of critical reading. Moreover, our partnership would like to increase the interest in reading and literature from an early childhood. That is why we plan to cooperate with preschools and work with the children at the age of 5 or 6. Our students will write a fairy tale in their native language and read it to them. Then they will translate it into English so that all participants can understand it. This will have a lot of positive effects. Our students will improve their English as well as their literature understanding and skills. In this way they can also motivate the youngest generation to read and appreciate literature. This project wants to provide equal opportunities for all students no matter what their social or economical backgrounds are. We believe that participation in this project will enable each school to develop successful partnership in Europe and let students to improve their skills, make them develop knowledge and understanding for diversity of European cultures and languages and help them appreciate the value of each nation within European Union.


 

www.globalsolutions.eu

Projekti koduleht

Projekti blogi

The project deals with educating students of the environmental problems facing our planet and the steps for their solutions as outlined in the Agenda 21 and confirmed at The Johannesburg Summit.


 

P.O.E.T.R.Y

Projekti koduleht

"POETRY: Pieces Of European Treasure Recited by Youth" aims to motivate students to become more interested in their own country’s traditional and modern anthological treasures and share them with their fellow students in the rest of Europe. The ten partner schools are located in Cyprus, Lithuania, Spain, Belgium, Romania, Estonia, Italy, France, Poland and Portugal. The students taking part are 15 - 19 years old. The participants will be involved in a variety of activities. As the project progresses, they will interview writers, poets and historians. They will prepare videos, leaflets,calendars, attend lectures and book presentations. They will visit museums, conduct their own researches in libraries and on the internet, participate in artistic competitions. They will write essays, poems and songs. The POETRY website www.comeniuspoetry.eu will be the main method of dissemination of our work and the place where all the students will meet, exchange ideas, throughout the course of the project, and become friends. The climax of our project will be the "POETRY Night Live" where students will perform their own creative work, their poems and songs and share them with the public. Protecting and preserving our common cultural heritage is every European citizen's responsibility and duty. Hopefully, by the end of this project, our students will be well aware of that and ready to contribute in achieving it!


 

Meetingpoint

Projekti koduleht

Rahvusvaheline projekt kultuuride tutvustamiseks


 

Meri lahutab, meri ühendab

Projekti koduleht


 

Pärimuse kaudu hiidlaseks

Projekti koduleht

Oleme huvitatud, et Hiiumaal elavad noored oleksid Hiiumaa kultuuriruumi edasikandjateks. Et järjepidevus ei kaoks, on erinevatel generatsioonidel võimalus anda oma loogiline panus: noor inimene tunneb end hästi tehnikas, vanem eelistab oma kätega tehtut. Mõlemal põlvkonnal on oma väärikas roll.