Tervisenõukogu

Kärdla Põhikooli tervisenõukogu koosseis:
- õpetaja Tiina Viisut - esimees;
- õpetaja Lili Käär;
- õpetaja Mati Kiiver;
- majandusjuhataja Anni Kingsepp;
- tervishoiutöötaja Riina Hanikat;
- huvijuht Eliisa Liias;
- õpilasesinduse poolt määratud kaks esindajat.