Kool

Kooli ametlik nimetus on Kärdla Põhikool ning lühend Kärdla PK. Kärdla Põhikool on Kärdla Ühisgümnaasiumi õigusjärglane. Kooli tegutsemiskohad on Hiiumaa vallas Kärdla linnas ja Kõpu külas.

Kooli tegevuse eesmärk on pakkuda võimalust omandada heatasemeline põhiharidus õppija individuaalset arengut toetavas koolikeskkonnas.