No events

 

 • Teated

  Kooliaasta korraldus 2017/2018 õppeaastal

  2017/2018. õppeaasta õppeperioodide ajad:

  I õppeperiood 1.09.2017-1.12.2017 (12 nädalat)
  II õppeperiood 4.12.2017-16.03.2018 (12 nädalat)
  III õppeperiood 19.03.2018-12.06.2018 (11 nädalat)

  Järelvastamine 2017/2018. õppeaastal:

  esmaspäeval ja kolmapäeval kell 14.00-16.15 ruumis 24

  Koolivaheajad:
  sügisvaheaeg 21.10.2017-29.10.2017
  jõuluvaheaeg 23.12.2017-07.01.2018
  talvevaheaeg 24.02.2018-04.03.2018
  kevadvaheaeg 21.04.2018-01.05.2018
  suvevaheaeg 13.06.2018 (v.a. lõpuklassid)-31.08.2018

  Kooli sündmused:
  12. juuni - Kooliaasta lõpuaktus
  19. juuni - 9.klasside lõpuaktus

  9. klasside eksamite ajad ja toimumiskohad
  Meeldetuletus kooliraamatukogust

  Palun tagastada õpikud ja muud laenutatud raamatud 11. juuniks 2018

1. Õpilasel on sisse seatud loovtöö päevik, vt http://www.kardla.edu.ee/oppetoo/oppematerjalid/category/4-loovtoeoed-uurimistoeoed

Loovtöö päevikus on kirjas koostöös juhendajaga kokku lepitud loovtöö koostamise ajakava (töö etapid, tegevused, tähtajad, tagasiside juhendajalt), töö kokkuvõtlik aruanne ja juhendaja hinnang.

2. Õpilane kohtub regulaarselt vastavalt kokkulepitud ajakavale juhendajaga.

3. Õpilane lähtub loovtöö koostamisel loovtöö koostamise ja kaitsmise juhendist, vt

http://www.kardla.edu.ee/oppetoo/oppematerjalid/category/4-loovtoeoed-uurimistoeoed?download=83:8-klassi-loovtoeoe-koostamise-juhend

4. Loovtöö vormistamisel lähtub õpilane loovtöö vormistamise juhendist, vt

http://www.kardla.edu.ee/oppetoo/oppematerjalid/category/4-loovtoeoed-uurimistoeoed?download=91:kirjalike-toeoede-vormistamise-juhend

5. Hiljemalt 20. aprilliks on õpilasel valmis loovtöö mustand, mille ta esitab digitaalsel kujul loovtöö juhendajale ja klassijuhatajale. Juhendaja kinnitab loovtöö mustandi.

6. Õpilane esitab loovtöö kirjaliku osa digitaalselt Helisele ja paberkandjal hindamiskomisjonile 9. maiks.

7. Loovtööde kaitsmine on 24.05.2018.